تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - مور قند خوار
ســیل غم بی کـران دل ما را برد

مــوری شـــد و قند هایم را خورداز نعمـــت آن چنین شدم دیـوانه

با مردم کــــوچه شده ام بیـگانهقبل از غم بیکــرانه بودم من رام

از مردم این شهر، از خَلـقی عام


غم تَرک عـــــــوام را بر من داد

نفرین وفغــــــان بر این غم باد


من هم به خور و به خواب بودم

مست از می جهـــل ناب بودم


کم کم که عیان شدتَل رنجوری ها

آغاز شد آن روز  به بعد دوری ها


من با دل و عقل؛ ایشان با چَشم

من گرگ همی دیدم؛مردم با پَشم


چوپان دروغگوی شهرم شده ام

زندانی مردمـــان دهرم شده ام


آزاد نخواهـــم شد از این زندانها

اندیشه ندیده این سر و ایوانهاای خالق این قفس درش را بگشا

تا مرغ دلم پرکشد و مست و رها


طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، موریانه ی موریانه ها چیست شعر مور، شعر تلخ،

تاریخ : سه شنبه 5 مرداد 1395 | 08:24 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات