تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - گم شده ای که هرگز پیدا نمیشود تا........
یک گم شده تمام نشاطم ربوده است

او چیست؟ وکیست ؟وکجاست نمیدانم

شاید که نشاط گم شده ام را ربوده است

ما گم شده ایم نمیدانم شاید

 که این شاید و آن شاید حیاتم ربوده است

آه ای که هرکه به نامی زند تو را فریاد

آیا تو میکنی چنین گمشدگانت یاد؟

ما در پی تو تو در پی که هستی؟

ما به نگهت تو به چه دل را بستی؟

ای خواب قشنگ عمر من می آیی

در دام فقیران بلاکش زمین و هستی؟

ما جز تو کجا شکوه کنیم و فریاد

ای دادشنو؛دادستان ؛دل کن شاد

خود گفته ای که هرکند دل را شاد

ما این و آن دهیم و جرمش بر  باد

پس دل تو بکن شاد و خودت اجرش گیر

تک قصه ی مهر و لطف را از سر گیر

عاشق شده ای که خلق کردی ما را؟

این خلق بگیر از من ویا من از خلق

که عشق لجن مال شده با هر دلق

ما عاشق رسوایی در راه توییم

عاشق نتوانیم ولی راه روییم

عاقل اگر این بوته ی شمشادین نیست

دیوانه که هستم به جنونم بپذیرطبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، تنها گم شده انسان و گم شده ی حقیقی انسان، یگانه گم شده ی انسان انسان فقط یک گم شده دارد و ان خداست خدا تنها گم شده ی انسان است،

تاریخ : یکشنبه 19 مرداد 1393 | 08:50 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات