تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - نیاز و انسان
هیچ نیازی در انسان شبیه نیازش به آب و غذا خوردن نیست ؛ ما اگر آب و غذا نخوریم خواهیم مرد اما اگر به نیازهای دیگرمان پاسخ هم ندهیم نمی میریم پس بیهوده منطق تراشی نکنیم و سرنوشت خود و دیگران را به خطر نابودی نکشانیمطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، نیازهای انسان و تفاوت نیازهای انسان، اولویت بندی نیازهای انسان نیازهای واقعی و نیازهای حقیقی اتنسان،

تاریخ : جمعه 31 مرداد 1393 | 08:40 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات