تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - گاهی مهربانی مضر است
گاهی مهربانی مضر است چون مهربانی نیست مصلحت های بی اساسیست که ما به هم می بافیم گفتنی را باید گفت شکستنی را باید شکست رفتنی را باید رفت انجام دادنی را باید انجام داد و همه ی این باید ها لازم است چون حقیقت است و دریافت و لمس حقیقت برای همه لازم است حتی اگر تلخ باشدطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، گاهی مهربانی مضر است گفتنی را باید گفت شکستنی را باید شکست رفتنی را باید رفت انجام دادنی را باید انجام داد و همه ی این باید ها لازم است چون حقیقت است و دریافت حقیقت برای همه لازم است حتی اگر تلخ باشد، حقیقت بر همه چیز اولویت دارد،

تاریخ : پنجشنبه 6 شهریور 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات