تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - ملاک تشخیص اهالی کمال و رشد
کسی که میل و اشتیاقی به مطالعه و دانستن و دریافتن و فکر کردن به دانسته هایش ندارد یعنی هیچ میل و اشتیاقی به رشد و کمال ندارد چون انسانها رفتارهایی انجام میدهند که زاییده ی افکارشان است و افکار عالی انسان را در مسیر عالی شدن قرار میدهد و سوق می دهد واین ملاک تشخیص مناسبی برای اهل کمال و رشد است البته باید اهل تزویر و سودجویان فرهنگ را که ظاهری ادیبانه و هنرمندانه و اهل کتاب دارند منها کرد چون این افراد با مقاصدی دیگر در محیطهای فرهنگی و علمی و ادبی حضور پیدا می کنند و هیچ میلی به رشدو کمال ندارند اما به طور کلی کسی که نسبت به دانستن مقاومت دارد ونسبت به عقایدش تعصب میلی به رشد ندارد.طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، چگونه افراد طالب رشد و کمال را تشخیص دهیم؟، روش تشخیص انسانهای عالی و عادی،

تاریخ : جمعه 14 شهریور 1393 | 07:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات