تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - شکوه گرگ
چه کسی میگوید شیر سلطان زمین است و عقاب شاه آسمان وقتی برای لقمه ای نان بازیچه ی انسان میشوند و تخت سلطانی زمین و پادشاهی اسمان را به نان ذلت می فروشند و اهلی نیاز و تن پروری میشوند زنده باد گرگ که اهلی نمیشود برای لقمه ای نان؛ واز هیچکس توقعی ندارد به جز خودش او وفاداری سگ را به لجن میکشد و شکوه پوشالین شیرو عقاب را افشا می کند که وفای سگ به نیازش است و شکوه شیر و عقاب شکستنی و سقوط وار است اما شکوه گرگ در عزت و غرور آزادگی و اتکای به خویش است پس او سلطان زمین و پادشاه آسمان است او اهل جمع و عوام و وقت گذرانی و خوش گذرانی های عوامانه نیست یارانش اندکند و هم فکر و هم مسیر و وفادار و شبگرد و پر طاقت و تیز بین و عاقل و خانواده دوست؛ غرور گرگ زیباست چون اوج عزت و ازادگیست او هرگز سربار کسی نیست حتی عزیزانش و فرزندانش که عمری برایشان جانبازی وایثار کرده است چون وقتی پیر میشود و توان شکار جمعی را از دست میدهد کار را به کاردان جوان و قدرتمند می سپارد و از اهل خود جدا میشود تا هم سربار کسی نباشد و هم با غرور زندگی کند و با عزت بمیرد او هرگز تسلیم نمیشود وتملق و دریوزگی نمیکند و برای خودش ارزش و شخصیت قائل است در قفس عمری ندارد و جانش را برای ازادی میدهد انگار نافش را با آزادی بریده اند و و ذهنش را با شراب عزت مخمور کرده اند با انسان دوست میشود ولی هرگز برده و مطیع نمیشود مانند هیچکس نیست و از کسی تقلید نمیکند و بازیچه ی سیرک انسانها نمی شود او خودش است خود خودش ای کاش ما هم کمی گرگ بودیمطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، خصوصیات زیبا و جذاب گرگها ای کاش انسان هم کمی گرگ بود گرگ خوب و گرگ بد، شکوه و عظمت گرگها و زیبایی خصلت گرگها و الگوی گرگ برای انسان الگوگیری اخلاقی از حیوانتان و گرگها،

تاریخ : پنجشنبه 27 شهریور 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات