تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - یکی از نشانه های رشد
یکی از نشانه های رشد وبلوغ در همه زمینه ها این است که بتوانیم با کسب جایگاه بهتر و درست تر و انسانی تر در همه زمینه ها از گذشته خودمان انتقاد کنیم از تمام گذشته ی خودمان ؛ از گذشته ی اقتصادی مان ؛از گذشته ی احساسی ما؛ از گذشته ی اعتقادیمان و به خصوص از گذشته ی فکریمان و دیدگاههایمان در مورد مسائل مختلف.طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، نشانه های رشد و بلوغ همه جانبه در انسان چیست؟بلوغ و رشد انسان و ملاک تشخیص آن، چگونه بفهمیم نسبت به گذشته رشد کرده ایم یا نه؟،

تاریخ : پنجشنبه 10 مهر 1393 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات