تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - تعریف آزادی
تعاریف زیادی از آزادی شده است و شاید  رفتار کردن براساس نسخه ی درونی انسان که همان روح حقیقی انسان است که خداوند در آن قرار داده هم تعریف خوبی برای آزادی باشد که اساس آن خود بودن و آزادگی و عدالت و ظلم ستیزی و محبت استطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، تعریف ازادی و تعاریف مختلف ازادی، ازادی و ازادگی و عدالت و .،

تاریخ : سه شنبه 8 مهر 1393 | 08:01 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات