تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - آنکه باید تو را می بیند ومی شناسد
روح عــریان مرا دیدی اگر هیچ مگوی
محرمم باش ونگهدار لب و عیب مجوی

اگر این شعر کمی قالب خود کج کرده
داغ بود سر مگو جز گُل دل هیچ مبوی
طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،

تاریخ : چهارشنبه 22 مهر 1394 | 12:48 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات