تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - نعمت بزرگ
بعداز خواندن ؛نوشتن بزرگترین نعمت برای من است !
چون هزاران تُن واژه را که هرشب روی قلبم سنگینی می کند
 و نفس کشیدن را دشوار می کند تنها با نوشتن می توانم از قلب تا قلم جابه جا کنم وبهتر و بالاتر از این دو نعمت؛ نعمت تفکر است که پیوسته ما را اصلاح و ویرایش می کند وبه سوی رشد و کمال حرکت میدهد
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،

تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 09:57 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات