تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - ملاک ارزش چیست؟
من یک دل نویس یا قلم فرسا یا نویسنده یا شاعر یا متفکر اجتماعی یا هذیان گوی ونویس یا هر عنوان دیگری که تفاوتی نمی کند نامش چه باشد هستم چون نه برای نام قلم گردانی وفرسایی میکنم نه برای نان بلکه برای بیش از اینها وبالاتر ازهمه ی  اینها برای دلم که همه هستی من است ؛ اینکه در اینجا ارزشی برای نوشتن این مطالب قایل نمیشوند و یا پولی پرداخت نمی شود دلیل بر بی ارزشی کار من وامثال من نیست چون پول معیار ارزشمندی نیست پول یک اعتبار وقرارداد است اما دل یک حقیقت؛آدمها در طول تاریخ و در طول روز بابت چیزهایی پول داده و می دهند  که گاهی نه تنها ارزشمند سودمند نیست بلکه ضد ارزش ومضر است. ارزش این است که اهل اندیشه باشیم و به آنچه میدانیم وخوانده ایم وشنیده ایم ودیده ایم بیاندیشیم وفکری مستقل با زاویه ی مستقل برای ارائه داشته باشیم تا دیگران به جای ما فکر نکنند وتصمیم نگیرندطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،

تاریخ : یکشنبه 6 دی 1394 | 05:17 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات