تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - شجاعت یعنی خود بودن
خود بودن جرات می خواهد

چون هزینه دارد وپرداخت چنان هزینه

سنگینی در توان هرکسی نیست اما ارزشش را

داردچون وقتی خودمان نباشیم آدم بی خودی می شویم


شاید تعجب کنید اگر بگویم خود بودن

همان انسان بودن است وشاید

تعاریف متفاوت ما از انسان

دلیل این تعجب باشد

طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان فرهنگ زیبا، شجاعت یعنی،

تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1395 | 10:52 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات