تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - بزرگترین وعمیق ترین واژه ی جهان
گاهی حجم خنده ها و شادی های فرو خورده وحجم سخن های ناگفته آنقدر زیاد میشود که تنها در یک واژه می گنجد وتنها یک واژه توا تحمل همه ی اینها را دارد ومی تواند تا روز فوران آنها نگهبان آن همه زیبایی باشد وآن "سکوت" است.آری سکوت تنها پناه گاه اندیشه های بزرگ است برای جلوگیری از پیوستن انسان به خیل مسخ شدگان زمان و محفوظ مان از سرمای زمستان و رسیدن به شکوفایی بهار استطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: میثم گنجی، آرمان تویسرکانی، تویسرکان، شاعران ونویسندگان تویسرکان،

تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 02:05 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات