تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - شب قدر من

غم کجا می تازی؟!


این چمن وادی خوشحالان است


نکند بی خبری؟!


بوی خالق زده بر ملک دل من امشب


از کجاآمده ای؟!


به کجا می روی ای ابر سیاه" نکند بی خبری؟!


لشکریار ندیدی در راه؟!


که خروشان وسپید می زند بانگ امید


بید مجنون دلم می رقصد


از نسیمش" عطرش


چه غروری دارم" چه سرودی خوانم"


آخر امشب دل من خاک ره یار شده


چه سعادت خواهم؟زیر پای یارم" چه خوش است این حالم


عاقبت پای نهاد در دل مشتاقم


من چه خواهم از او؟تاکه هستم ازمن" او نگرداند رو"رو نگرداند او

طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، شب قدر من هرشبی که یار را به دل دعوت کنیم شب قدر ماست، شب قدر حقیقی و شوق وصال یار،

تاریخ : شنبه 23 مرداد 1395 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات