تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - سیاوش دل وآرش جان


شـــــــاپرک ســینه ام حمـــــــله به آتش زده


گرچه که خود سوزی است نقش سیاوش زده


در عـــطش آتش اســـت بال ظــــریف دلـــــم


از قفـــــــس تنــــــگ تن تــــــیر چو آرش زده
طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: سیاوش؛آرش؛شعر حماسی، تویسرکان، همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندیجملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگاراشعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکاناجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غربشاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان،
دنبالک ها: لینک مستند معرفی تویسرکان،

تاریخ : جمعه 1 مرداد 1395 | 07:02 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما