تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - نوستالژی کودکانه

بازگشت

 

یاد روزهای جوانه زدن

 یاد لحظه های داغ واحساسی ؛ یاد شعرهای عاشقانه به خیر

یاد جست وخیز نوگامان

یاد بوی تازگی  ، بوی نان

 یاد شیطنت های بی پروا ؛ یاد لبخند عارفانه به خیر

یاد دوستی با درخت ، با گل

 یاد سبزه ها و بوته ی نارنج

 یاد خنده های پی در پی

 یاد قهرهای یک روزه ؛ یاد دوستی صادقانه به خیر

 یاد شبهای خاموشی 

 یاد طعم کشمش وگردو

 یاد تک قصه ی مادر          

یاد صبح مدرسه ؛ یاد آسمان شاعرانه به خیر

 یاد روزهای بودنمان

 یاد غفلت شیرین ؛ یاد کیمیای عمر ، یاد دنیای کودکانه به خیر  


طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، بازگشت به دوران کودکی و خارات کودکی، شعر نوستالژی و کودکی و سفری به گذشته،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : چهارشنبه 6 مرداد 1395 | 07:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما