تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - شاعرم رنجورم زندگی باید کرد من بر این مجبورم
من کویرم آری

تو بیا باران باش

فارق از کوچکی ام فارق از کم دلی ام

فارق از غم هایم تو بیا مرهم باش

من غریبم اینجا با همه صحرا ها

با موازی رود ها با غبار و دود ها تو بیا همدم باش

با دلم دلشادم شعله ی فریادم

در زمین کم یاب است ورنه من فرهادم

رنج ها از من دور کنج خلوتگاهم

من لطیفم حساس ؛بر خودم آگاهم

پس مراقب باشید نشکند احساسم

شاعرم رنجورم

از پلیدی دورم گرچه گاهی گویند

من کمی مغرورم

عزتم را گویند

مردم بی عزت

زندگی باید کرد

من بر این مجبورم

رنج مردم بردن سهم ما شد انگار

شد شبم چون روزم در میان افکار

زندگی باید کرد

 من بر این مجبورم
طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، شعر و دل نوشته و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، اجتماعی وهنری و ادبی و فرهنگی وروانشناسی تویسرکان، شاعران همدان وتویسرکان وملایر و نهاوند و رزن، اجبار زندگی و شرح رنج، شعرجوان،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : شنبه 19 مهر 1393 | 06:30 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما