تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - مراقب گرگ درونت باش تا تو را در آغوش گرگهای بیرونی نیاندازد
دور ؛دور گرگهاست مراقب قلبت باش؛ که انسان ها مشغول نبرد

 برای نفس کشیدند ودر تلاش برای حفظ امانتی که خداوند

 به آنها داده" انسانیت شان" واین تمام توان آنهاستوقتی که گرگ پیروز میدان دلت باشد

وقتی چنان دچار فریب کرده باشی خودت را

که گل یاسی راکه بر سر راهت روییده لگد مال کنی وبروی

وقتی چشمانت اعجاز ماه را در قلب شب نبیند

وقتی از نسیم صبح لذت نبری

وقتی با دلت بیگانه باشی

وقتی نتوانی عطر باران را بفهمی

وقتی چراغ عقل را زمین بگذاری

و فتیله ی انسان بودنت را پایین بکشی


وقتی عشق و احساس را به افسانه محکوم کنی

وقتی نام هوسهایت را عشق بگذاری!

دریده شدن قانون طبیعت میشود

وتو گوسفندانه خواهی گریست

بر آرزوهای بر باد رفته ات

وانسانیت فنا شده ات

پس این روزها خیلی

مراقب گام هایت باش

نکند پاهایت تورا به

کوچه ی گرگها ببردطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: : همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، اجتماعی وهنری و ادبی و فرهنگی وروانشناسی تویسرکان، شاعران همدان وتویسرکان وملایر و نهاوند و رزن، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، از ماست که بر ماست، دوران گرگها و عشق دروغین،

تاریخ : شنبه 15 شهریور 1393 | 07:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات