تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - قتل جنبه های مختلفی دارد
کشتن یک انسان شکل ها و ابعاد مختلفی دارد همانطور که انسان ابعاد مختلفی دارد؛ کشتن قدرت تصمیم گیری؛ کشتن توان اشک ریختن و گریه کردن ؛ کشتن احساس ؛کشتن عزت نفس و غرور انسانی؛ کشتن قدرت تفکر و کشتن علایق یک انسان همگی از مصادیق قتل و جنایت هستند چون موجب مرگ روح و افکار یک انسان میشوند براساس این ملاک آمار جنایتکاران و قاتلان در جامعه بسیار زیاد خواهد بود و بخش زیادی از این آمار را والدین به خود اختصاص خواهند داد!طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، انواع قتل انسان و انسانیت قتل فقط کشتن جسمی نیست، انواع قتل روحی و عاطفی،

تاریخ : چهارشنبه 12 شهریور 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات