تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - پلکان عشق .........

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك             www.bahar22.com


پلــکان عشـق

دلبرم از تو ندارم شکوه

عاشقی رسم است "معشوقی چطور؟

غم شکر پاره ی هرعشق گران قیمت ماست

عاشقی درد است معشوقی چطور؟

عشق ومرحم سعی ما در این صفا ومروه است

عاشقی زخم است معشوقی چطور؟

زخم وصحت یکسره در جان ماست

عاشق از دور گلستان دیده

تو که نزدیک تری گو زچمن

ما که در حسرت وصلش ماندیم

گرچه هر نغمه به یادش خواندیم

توکه نزدیکتری فاش بگو

راز معشوقگیت را ای گل

توکه عمریست گمی در دل من

تو بگوگم شده ی من در قرن

ما که عمریست در این سبز کویر

قایق رود تو را میرانیم

من که دستم به سرای دل توهم نرسید

چون رسم بر سر دیوار دوست؟!

توکه دریا دانی" تو که معشوق ازل می خوانی

تو که عاشق شده ی خالق عشاق هستی

تو که یک پله به او نزدیکی

تو که چشمت هر شب

 رو به او می گرید

تو که قلبت هر روز رو به او می خندد

تو که فانوس منی" راه کجاست؟

آسمان منی آن ماه کجاست؟

قایقم چوبین است

پس عبورم ده ازاین بحر کویر

تا به دریا برسم ای دلگیر

دلبرم از تو ندارم شکوه

تو به من را ه سعادت دادی

تو به من رایت عشقی دادی

که هویداگر راه جاییست

که همه معشوقند وهمه دریایی

رود سردی بودم

آمدم سوی تو تا گرمی دریا بشوم

تا برآن موج شناور شوم از رسوایی

تا در آن بحر شوم غرق تو وشیدایی

جستجویم باقیست

دل به سویت راهیست

تو بگو  "جان" را جان

تو بگو می شنود نغمه نازت را آن

تو که آموخته ای معشوقی

تو که مخلوق همان محبوبی

تا که ما هم برویم

دل بشوییم در آن

تا ز اقیانوسش دل برویاند جان

جان بنوشد از آن
طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: عشق، احساس، عاشقانه، تویسرکان، دل نوشته و شعر عاشقانه و عرفانی،

تاریخ : سه شنبه 1 مهر 1393 | 08:06 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما