تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - انتقاد همیشه خوب است ؛ اما همیشه منصفانه نیست
آنچه دیگران هستند محصول شرایط و توان آنهاست پس ما نمیتوانیم آنها را با شرایط و توان خودمان مقایسه کنیم و نقد کنیم و عملکرد آنها را به چالش بکشیم چون هر انسان توان و شرایطی اختصاصی ومخصوص به خود دارد که ما از بعضی از این شرایط بی اطلاعیم وتنها با اطلاع و باتوجه به آنچه از آن آگاه و مطلعیم به افراد نگاه می کنیم پس تنها با اطلاع از آن شرایط و توان میتوانیم منتقد خوبی باشیم یعنی هرکسی را با خودش و شرایط و توان خودش بسنجیم ؛حتی فرزندان یک خانواده  که ظاهرا در شرایط همسانی بوده اند اما بواسطه ی ویژگی های ژنتیکی متفاوتی که به ارث میبرند و بواسطه ی محیط و شرایطی که بعدا در آن قرار میگیرند با هم متفاوتند چون پس از خانواده این جامعه هست که شکل دهنده ی انسانهاست. این همه تفاوت در عملکرد ناشی از دو دلیل مذکور است ؛"شرایط و توان" انسانها با هم متفاوت است واین باعث پدید آمدن انسانهای متفاوت با عملکردهای متفاوت میشود چون به تعداد انسانهای دنیا جهان و جهان بینی وجود دارد و این ناشی از تفاوت نوع جهان بینی هر انسان با دیگریست حتی نزدیک ترین انسانها هم کاملا مطابق هم نیستند و تنها در اصول و ساختارهای اصلی مشابهند واگرنه تفاوت همیشه وجود داردطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، نقش انتقاد در رشد و تعالی انسان، انتقاد همیشه خوب است اما همیشه عادلانه و منصفانه نیست،

تاریخ : سه شنبه 18 شهریور 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات