تبلیغات
تویسرکان دیار شاعران و عارفان واندیشمندان؛ سرزمین سبز و آثار کهن؛ به دلکده ی اجتماعی؛فرهنگی ؛ شعرو دل نوشته های آرمان همدانی تویسرکانی خوش آمدید؛Welcome to our blog and social, cultural and literary - انواع عشق در جامعه ما
یکی از انواع عاشقی افراد"عشق محرومیت" است! فرد از هرکه منع ومحروم شودعاشقش میشود!و این از وجود حس حرص در انسان ناشی میشود که پیوسته به دنبال چیزهایی است که ندارد و از انها محروم شده است ویکی دیگر از انواع عاشقی "عشق مغروریت" است! اگر جنس مخالف فرد غرور او را بشکند فردی که غرورش لگدمال شده عاشق او میشود!وخودش هم نمیداند این واکنش از نفرت ناشی میشود و برای جبران غرور شکسته شده اش تا بعد از ازدواج که متوجه تنفرش نسبت به معشوقش میشود !ویکی دیگر از انواع عاشقی "عشق محجوریت و نیازمندیست"!که در ان فرد عاشق کسی میشود که بیشترین نیاز را به او دارد و احساس میکند که معشوقش میتواند تمام نیازهایش را برطرف سازد و معشوقش را کلید رسیدن به آرزوهایش میداند!و پس از ازدواج که می بیند چنین نیست دچار ندامت میشود ویکی دیگر از انواع عاشقی "عشق تسلیمیت" است!که در آن فرد عاشق کسی میشود که احساس میکند کاملا تسلیم و مطیع ودر اختیارش خواهد بود! که افراد دیکتاتور و متوقف و کسانی که هیچ میلی به تغییر و رشد ندارند عاشق افراد تسلیمی میشوند که به علت تهی بودن هیچ حرفی برای گفتن ندارند جسمی متحرک که اینگونه عشق ها هم پس از ازدواج افراد را دچار نزاع میکنند چون همین افراد تسلیم هم بعدا دارای خواسته هایی خواهند شد .که این چهار نوع احساس فقیر و ملبس به نام عشق در جامعه ما فراوان است و یکی از مهمترین علتهای پدید آمدن چنین عشق هایی فقر فرهنگیست البته در جامعه ما پر سر وصداترین و جنون آور ترین نوع عشق که باعث خلق اشعار و داستانهای عجیبی در فرهنگ گذشته ی ما هم شده "عشق محرومیت" است که ناله ها و فراق نامه ها و...مربوط به اینگونه عشق هاست که همگی نوعی جنون هستند که ریشه در محرومیت و منع عاشق و معشوق از هم توسط دیگران دارد واگر نه به قول بزرگان روانشناسی هیچ انسانی ارزش این را ندارد که بخواهی زندگی ات و عمرت که بزرگترین سرمایه و موهبت الهی است به خاطر کسی خراب کنی و از دست بدهی اما انسانهایی هستند که آنقدر ارزشمندند که میتوانی به خاطر آنها زندگی ات را هرچه با شکوه تر و زیبا تر بسازی پس ساختن زندگی به خاطر کسی پسندیده و زیباست اما خراب کردن به خاطر کسی مذموم و زشت و احمقانه است .و همین عاشقان چهارگانه هستند که همیشه عاشق هستند بعضی هروز بعضی هرماه و بعضی هرسال یک معشوق دارند چون محرومیت ومغروریت و محجوریت و تسلیمیت در جامعه ما زیاد است و این تولید به اصطلاح عشق می کند چون افراد متعددی هستند که فرد از آنها محروم است و افراد متعددی هستند که غرور فرد را می شکنند و افراد متعددی وجود دارد که فرد فکر میکند میتوانند نیازهایش را برایش برطرف کنند و کلید مجانی آرزوهایش باشند و افراد متعددی هست که تسلیم و بی خواست و پوچ هستند به همین دلایل فرد همیشه عاشق است و معشوقهای متعددی را تجربه می کند چون خودش توان به رشد رسیدن و برطرف کردن کمبودهایش را ندارد و میخواهد دیگران این کارها را برایش انجام دهند به همین دلیل پیوسته بر اسب ذلالت و نیازمندی سوار است و در وادی خودخواهی وپریشانی می تازدو از این موضوع غافل است که کلید آرامش در دستان خودش است نه دیگرانطبقه بندی: الهام از سخن بزرگان و دیگران، دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، انواع عاشقی در جامعه ما، فقر فرهنگی و همه جانبه و رابطه اش با عشق،

تاریخ : یکشنبه 16 شهریور 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات