مشکلات انسان های بزرگ را متعالی می سازد ؛

و انسان های کوچک را متلاشی ...


ما، اغلب خود را محور دنیا و مافیها فرض می کنیم و فکر می کنیم که همه دنیا به خاطر ما می گردد، آسمان و زمین و ستارگان به خاطر خوش آمد ما در سِیر و گردشند ...
فکر می کنیم که آسمان در غم ما خواهد گریست و یا دل سنگ از درد ما آب خواهد شد، یا گردش ستارگان متوقف خواهد گشت...اما بعد می فهمیم که در این دنیای بزرگ میلیون ها انسان مثل ما آمده اند و رفته اند و هیچ تغییری در گردش روزگار به وجود نیامده است.

می گویند تقوا از تخصص لازم تر است، آ نرا می پذیرم، اما می گویم: آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.


خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می‌کنم ببخش!‏

دکتر چمران


منبع

دکتر چمران معلم سکوت و عمل وعشق به وطن و ایثار است ومن به او مدیونم نه به این دلیل که او تنها متفکر و آزاد مردی بدون مرز و بی همتا و خالی از انتقاد است نه؛که هیچ متفکر و آزادمردی و هیچ انسانی نیست که نتوان نقدی به آن نمود که کمال مطلق فقط خداوند است ؛ او کمتر سخن میگفت و بیشتر عمل می کرد به دریایی از واژگان و دانش که در سینه داشت ؛امروز روز درگذشت این معلم بزرگ است روحش شاد و یادش گرامی بادطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، دکتر چمران و بزرگداشت چمران،

تاریخ : شنبه 31 خرداد 1393 | 10:37 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : شنبه 31 خرداد 1393 | 08:44 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : جمعه 30 خرداد 1393 | 08:15 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات


اگر مثل گاو گنده باشی،میدوشنت

اگر مثل خر قوی باشی،بارت می کنند

اگر مثل اسب دونده باشی،سوارت می شوند


آنها فقط از فهمیدن تو می ترسند.

دکتر علی شریعتی


 سخت است حرفت را نفهمند

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند

حالا می فهمم که خدا چه زجری می کشد

وقتی این همه ادم حرفش را نمی فهمند,هیچ

اشتباهی هم می فهمند

دکترشریعتی
من به شریعتی مدیونم نه از این نظر که او اندیشمندی بی رقیب یا خالی از انتقاد است نه؛ تمام انسانها وتمام اندیشه ها جایی برای نقد شدن دارند احساس دین من به شریعتی به این دلیل است که او اولین اندیشمندی بود که هنرمندانه با تیشه افکارش اولین ضربات را به تنه ی خام فکری من فرود آورد و مرا وارد دنیای رنج نمود تا اندیشیدن را بیاموزم ؛امروز سالروز درگذشت این معلم بزرگ است روحش شاد و یادش گرامی باد
طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان،

تاریخ : پنجشنبه 29 خرداد 1393 | 03:00 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
وقتی تراکم احساس  زیاد میشود ؛زبان از بیان واژگان  عاجز میشود و زانو میزند؛ بغض متولد میشود وشکسته میشود و اشک جاری میشود تا واژگانی شفاف و صیقل یافته و پر از اسرار خلق شوند که هر بیننده و خواننده ای توان ترجمه کردن آن را نداشته باشد به جز محرمان وعالمان ادبیات و زبان اشک که با حروف و واژگان آن آشنایندطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان،

تاریخ : پنجشنبه 29 خرداد 1393 | 08:48 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 29 خرداد 1393 | 08:08 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 28 خرداد 1393 | 08:01 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
بعضی انسانهای کم یاب را از فرط دوست داشتن از دست می دهیم! چون افراط آزار دهنده است حتی اگر در دوست داشتن وخوبی و زیبایی باشد دوست داشتن بیش از حد مزاحمت را خلق میکند و مزاحمت یعنی آزار و انسانها از آزار بیزارند و دوست داشتن بیش از حد یعنی ورود به حوزه ی خود دیگران و هیچ انسان رشد یافته ای نمیتواند از خود بودن دست بردارد پس حتی به خوبان هم باید اجازه دهیم تا خود بودنشان را حفظ کنند وبه حریم خود آنها وارد نشویم وبه آن احترام بگذاریم ؛ظاهرا قانون دنیا این است که باید دوست نداشت یا کمتر دوست داشت تا به دست آورد و از دست نداد! چون گاهی هرچه بیشتر چیزهای مختلف را دوست میداریم بیشتر از دست میدهیم و این قانون عرفی و نانوشته ی دنیاست انگار! وشاید به همین دلیل است که بزرگان میفرمایند ببین و دل نبند ؛کوشش کن و نخواه؛ تلاش زیباست نه نتیجه و...و...و..و...طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان،

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 01:32 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
همه چیز درجه بندی دارد عشق هم همینطور:

بعضی آدمها فقط می توانند جسمت را فتح می کنند به همین دلیل اگرهم نباشند میتوانی با صرف کمی وقت و هزینه جسم دیگری را جایگزین آنها کنی

امابعضی دیگر به جز جسم می توانند دلت را هم فتح کنند که اگر روزی نباشند جایگزین کردن کسی به جای آنها بسیار دشوار اما ممکن است زیرا که دل هرکسی را به خود راه نمی دهد

و بعضی دیگر که از همه گرامی ترند جسم و دل و روحت را یکجا فتح می کنند واگر روزی نباشند سخن از یافتن جایگزین یک مزاح ابلهانه است چون هرگز جایگزینی نخواهند داشت چون همه وجودت را با خود می برند و جایگزین کردن کسی به جای آنها تا ابد محال است طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، انواع عشق و عشق های باشکوه،

تاریخ : سه شنبه 27 خرداد 1393 | 01:18 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
هیچ چیز مشروطی دوام ندارد؛ چون هر شرط یک محدودیت است برای دور ماندن از خود بودن و هر محدودیت یک سد و هر سدی روزی دچار آسیب و ریزش و شکسته شدن خواهد شد و این یعنی سیل و ویرانی هر آنچه سالها برایش تلاش کرده ایم و ساخته ایم حتی اگر در ظاهر اتفاقی نیافتاده باشدطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، زندگی مشروط و روابط مشروط دواتم ندارند، دوام ندارد روابط مشروط،

تاریخ : دوشنبه 26 خرداد 1393 | 08:48 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات


شکرگزار خداوند بودن همیشه و در همه حال زیبا و پسندیده است چون همیشه هستند کسانی که نعمتهایی که ما در اختیار داریم را ندارند و برعکس پس نمیتوان شکرگزار نبود! اما این به آن معنا نیست که ظلم پذیر باشیم و در فقر و بدبختی که دیگران برای ما ساخته اند و مسبب آن هستند مطیع و رام باشیم اگر پارگی کفش تو به دلیل ظلم دیگریست باید حقوق پایمال شده ات را احیا کنی و پس بگیری ؛اگر پای قطع شده ات در نتیجه ظلم دیگریست باید جبران به مثل کنی یا غرامت آن را بگیری و بدانی که بخشش زمانی معنا دارد که حقت را بگیری و اثبات کنی سپس آن را ببخشی زیرا که بخشیدن حقی که اثبات نشده و گرفته نشده و هنوز در ید اختیار غاصب است بی معناستطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، شکرگزاری با ظلم پذیری فرق دارد تفاوت شکرگزاری و ظلم پذیری، شکرگزار خداوند باشیم انچه ما داریم دیگری ندارد،

تاریخ : یکشنبه 25 خرداد 1393 | 08:29 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : شنبه 24 خرداد 1393 | 08:19 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : جمعه 23 خرداد 1393 | 08:41 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
بس کنید ناله های شوم و دروغین عاشقی را ؛پرنده ی عشق بیش از این تحمل تهمت ندارد ؛ کمی صادق باشید و خود خواهی خود را در ساز مقدس عشق ندمید و نام عاشق را بیش از این لجن مال نکنید؛ که عاشق حقیقی چیزی جز رضایت و خشنودی معشوق نمی خواهد وبه تصمیم و انتخاب وخواست معشوقش احترام میگذارد هرچند که از فراقش فنا شود و در آتش جدایی وحرمان بسوزدطبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، عشق های امروزی و عشق های دروغین و خود خواهی، عشق و عاشقی بازیچه ی دروغ گویان،

تاریخ : پنجشنبه 22 خرداد 1393 | 08:23 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
اکثر انسانها در این بینش مشترکند : آنچه را که ندارند همیشه و پیوسته می بینند و در ذهن دارند!
اما انچه را که دارند وقتی از دست میدهند!پیوسته می بینند و در ذهن و زبان دارند؛ به همین دلیل اغلب افراد از زندگی لذت نمی برندطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، داستان لیوان و دو نیمه ی خالی و پر، شکرگزاری و ناسپاسی،

تاریخ : چهارشنبه 21 خرداد 1393 | 08:22 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 20 خرداد 1393 | 08:53 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات


میرزاده عشقی از زبان ملک الشعراء بهار

«عشقی یک پارچه قریحه بود، عشقی در شاعری به قدری توانا بود که اگر داس بیرحم باغبان، آن نونهال فضایل را درو نکرده بود، یادگارهای زیادی از گلهای ادب و شکوفه های باطراوت طبع و قریحه ی شاعرانه اش برای ملت ایران بلکه برای دنیا باقی می گذاشت. همان اندازه از آثار ادبی که از عمر کوتاه و سراسر محنت  عشقی باقی مانده است برای نشانه ی بزرگواری و علو طبع او کافیست.»

شعری از میرزاده عشقی همدانی

احتیاج

هر گناهی، کادمی عمداً به عالم می کند

احتیاج است آن که اسبابش فراهم می کند

ور نه، کی عمداً گناه اولاد آدم می کند؟

یا که از بهر خطا خود را مصمم می کند!

احتیاج است: آن که زو طبع بشر رم می کند

شادی یک ساله را یک روزه ماتم می کند!

احتیاج است: آن که قدر آدمی کم می کند!

در بر نامرد، پشت مرد را خم می کند!

ای که شیران را کنی روبه مزاج

احتیاج ای احتیاج!

از اداره رانده: مرد بخت برگردیده ئی!

سقف خانه از فشار برف و گِل خوابیده ئی!

زن در آن، از هول جان خود، جنین زائیده ئی!

نعش ده ساله پسر، در دست سرما دیده ئی!

از پدر دور و زنان ناخورده ام بشنیده ئی!

رفت دزدی خانه ی یک مملکت دزدیده ئی

شد ز راه بام بالا، با تن لرزیده ئی

اوفتاد از بام، و شد نعش ز هم پاشیده ئی!

کیست جز تو، قاتل این لاعلاج؟

احتیاج ای احتیاج!

بی بضاعت دختری، علامه ی عهد جدید

داشت بر وصل جوان سرو بالائی اُمید

لیک چون بیچاره، زر در کیسه اش بُد ناپدید

عاقبت هیزم فروش پیر سر تا پا پلید

کز زغال کنده دایم دم زدی، وز چوب بید

از میان دکّه، کیسه کیسه، زر کشید

مادرش را دید و دختر را به زور زر خرید

احتیاج آمیخت با موی سیه، ریش سپید

از تو شد این نامناسب ازدواج!

احتیاج ای احتیاج!

مردکی پیر و پلید و احمق و معلول و لنگ

هیچ نافهمیده و ناموخته غیر از جفنگ

روی تختی با زنی زیبای در قصری قشنگ

آرمیده چون که دارد سکه، سنگ زرد رنگ

من جوان شاعر معروف از چین تا فرنگ

دائماً باید میان کوچه های پست تنگ!

صبح بردارم قدم تا شام بردارم شلنگ

چون ندارم سنگ سکه، نیست باد این سکه سنگ!

مرده باد آن کس که داد آن را رواج!

احتیاج ای احتیاج!
طبقه بندی: شاعران معاصر وبرخی آثار،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، اشعار میرزاده عشقی، بزرذگان و شاعران همدانی،

تاریخ : دوشنبه 19 خرداد 1393 | 08:49 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
از کسانی که از تو دوری میکنند ناراحت نباش به اندازه ی تمام آدمها دنیا وجود دارد و هرکس دنیای خودش را دارد که همه با هم متفاوتند و همه به هم مشابهند در برخی موضوعات و یا گاهی آدمها مشکلاتی دارند که از افشا شدن آنها میترسند پس در هیچ زمینه ای دیکتاتور نباش بگذار آدمها خودشان انتخاب کنند که با تو بمانند و یا بروند و این هیچ ربطی به ارزشمند ویا نبودن تو ندارد دنیا ؛ دنیای سلایق و تفاوتهاست و ارزشهای انسانها با هم متفاوت است بنابراین ممکن است فردی در دنیای تو با ارزش باشد و در دنیای دیگری نه تنها ارزشی نداشته باشد حتی ضد ارزشهای آن باشد مهم این است که هرکس خودش باشد و در راه خودش حرکت کند که راه خود همیشه همراه را پدید می آورد اما به هر حال دوری جستن و صمیمی نشدن دوعلت بیشتر ندارد یا عدم فکر و زمینه ی مشترک و یا پنهان کردن خود و ترس از افشا شدنطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، ترس از صمیمی شدن و ترس از ارتباط، تفاوت ادمها در رفتار اجتماعی،

تاریخ : یکشنبه 18 خرداد 1393 | 08:48 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
دوست حقیقی یکی از نعمتهای بزرگ خداوند است

دوستان شمعند وما پروانه ایم

قصر دل باشــند وما ویرانه ایم

گرچه هردو در حریمت حاضریم

محرمند ایشــــان ما بیگانه ایم

جناب آقای احمد عبدالملکی یکی از متخصصین درجه یک وبلامنازع شهر ما در زمینه ی نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر هستند واز این مهم تر دارای وجدان کاری و الگویی در انصاف و مردم داری هستند که ایشان را در صنف خودشان متمایز از دیگران میکند ؛آدرس فروشگاه ایشان به زودی اعلام خواهد شد در حال حاضر میتوانید از طریق تلفن کارهای خودتان را سفارش دهید ضمنا به پیشنهاد وتشویق ایشان این وبلاگ راه اندازی شد که جا دارد همین جا از تمام محبتها و لطف های او سپاسگزاری کنم واز اینکه پیوسته اسباب زحمت ایشان هستم اول عذرخواهی و دوم از مهربانی وحوصله ای که درقبال من مبذول میدارند تشکر کنم امیدوارم که بتوانم قدر دان محبت های این دوست گرامی باشم


تلفن همراه مهندس عبدالملکی :

3203 352 0918

08134926941

لطفا در تماس با ایشان کمی شکیبا باشید چون ممکن است به دلیل مشغله ی کاری در بار اول موفق به گفتگو با ایشان نشوید یا تلفن مشغول باشد

مژده مژده
ارسال پیامک انبوه و جزئی با ضمانت ارسال و دریافت مشترکین با ارزان ترین قیمت با این توضیح که بر خلاف سایرین پیامکهایی که به دست مشترکین نرسند دوباره به بانک خریداری شده شما بر میگردند و دوباره ارسال میشوند یا هزینه ی آنها به شما عودت داده میشودطبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، کامپیوتر تویسرکان قطعات کامپیوتری و لپ تاپ و نرام افزار و سخت افزار تویسرکان خدمات کامپیوتری وفروش سیستم در تویسرکان دوست گرمابه و گلستان ما و دوست واقعی و خوب، ارسال پیامک انبوه و جزئی به صورت تضمینی با ارزانترین قیمت بازار ارسال پیامک کلی و جزئی به صورت تضمینی ارسال پیامک با تضمین رسیدن به مشترکین، احمد عبدالملکی خدمات کامپیوتری تویسرکان و همدان و خرید و فروش سیستم و انجام کارهای نرم افزاری و سخت افزاری و سامانه ی پیامکی قدرتمند و ارزان ارسال پیامک انبوه و جزئی تضمینی در تویسرکان و همدان و ایران ارسال پیامک انبوه و جزئی در سراسر ایران،

تاریخ : یکشنبه 18 خرداد 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : شنبه 17 خرداد 1393 | 08:21 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : جمعه 16 خرداد 1393 | 08:31 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 15 خرداد 1393 | 08:13 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 14 خرداد 1393 | 08:56 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات


پرنده ای که در قفس ومحدودیت متولد شده و رشد کرده است حتی اگر عاشقانه آزادی و پرواز را به او هدیه کنند بازهم قفس را انتخاب خواهد کرد
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، آزادی و پرواز هم شجاعت میخواهد پرندگان قفسی همیشه قفسی خواهند ماند، پرنده ای که قفس را تجربه کرده از پرواز و ازادی میهراسد،

تاریخ : سه شنبه 13 خرداد 1393 | 09:56 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
گه ملحد و گه دهری و کافر باشد،

گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد،

باید بچشد عــــــــذاب تنهایی را،

مردی که ز عصر خود فراتر باشد

(دکتر شفیعی کدکنی)

پس اگر به این دلیل تنها باشیم تنهایی زیبا و شیرین میشود چون میتوانیم خود بودن را جشن بگیریم حتی اگر به طرد شدن و عدم پذیرش توسط گروه ها و دیگران ختم شود چون در خود بودن حضور دیگران اهمیتی ندارد مهم راهیست که انتخاب کرده ایم نه حضور همراه ؛پس میتوانیم از اینکه در راه هستیم بی توجه به تنها ماندن لذت ببریم هرچند که از طرف دیگران که دنیای مشترکی با ما ندارند آماج حملات انواع برچسب ها و تهمت ها قرار بگیریمطبقه بندی: دیدگاه روشن وپردازش به مطالب بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، گه ملحد و گه دهری و کافر باشد، گه دشمن خلق و فتنه پرور باشد،

تاریخ : دوشنبه 12 خرداد 1393 | 08:43 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2