تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 08:53 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تا یاد نگیریم که به عقاید و افکار هم احترام بگذاریم تا به این نتیجه نرسیم که هر انسان حق انتخاب و اختیار دارد و به خاطر افکار و عقاید خودمان به دیگران ظلم نکنیم تا اخلاق را درک نکنیم تا گوش شنیدن و شجاعت پذیرفتن حق و منطق را نداشته باشیم تا به اعجاز احترام متقابل و حفظ حریم و حرمتها ایمان نیاوریم تا به جای کمال طلبی و رشد به دنبال سودجویی و منیت هستیم تا وقتی که با کوچک کردن دیگران سعی در بزرگ کردن خود داریم تا وقتی به ضرر و زیان دیگران راضی هستیم تا به فرهنگ انسان بودن ایمان نیاوریم آرامش و رشد را نخواهیم دید و داشتن جهانی انسانی و اخلاق مدار و عدالت محور یک توهم زیباست طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، راه رستگاری و سعادت بشر، فرهنگ انسان بودن،

تاریخ : دوشنبه 30 تیر 1393 | 08:21 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 08:09 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : شنبه 28 تیر 1393 | 08:48 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
خدای تو همان کسی و همان چیزیست که حاضر هستی برای به دست آوردن و یا حفظ آن دست به هرکاری بزنی ؛ بر این اساس میتوان گفت خدای بعضی افراد شغل و بعضی دیگر پول و بعضی دیگر زن و بعضی دیگر شوهر و بعضی دیگر پدر و بعضی دیگر مادر و بعضی دیگر فرزند و بعضی دیگر املاک و ...استطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، هرکس خدایی دارد خدای تو کیست؟، خدای انسانها با هم متفاوت است،

تاریخ : جمعه 27 تیر 1393 | 08:48 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
انسان بودن و خوب و نیک بودن فرمول پیچیده و عجیبی ندارد فقط کافیست دروغ نگوییم و یا فقط کافیست آنچه را که خود می پسندیم برای دیگران هم بپسندیم و آنچه نمی پسندیم برای دیگران هم نپسندیم اما عمل کردن به این فرمول ساده از هرچیزی دشوار تر و پیچیده تر است به همین دلیل انسان بودن و ماندن دشوار ترین کار دنیاست و از آن دشوارتر انسان شدن و انسانتر شدنطبقه بندی: برداشت وپردازش به سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، فرمول خوب بودن و روش انسان بودن و ماندن و انسان شدن، راه سعادت و انسان شدن و راه خوب بودن و خوب شدن و خوب ماندن،

تاریخ : پنجشنبه 26 تیر 1393 | 01:37 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
این که افراد نا لایق نسبت به افراد لایق احساس تنفر کنند طبیعیست چون همه ی انسانها از کسی که بی لیاقتی آنها را به اثبات برساند متنفرند و همچنین این که افراد لایق از افراد نالایق متنفر باشند هم طبیعیست چون آنها کسی را که جایگاه و حق آنها را تصرف کرده غاصب میدانند و ظلم ستیزی خواست درونی هر انسانیستطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، تنفر منطقی و طبیعی، گاهی تنفر طبیعی و منطقی و ناگزیر است،

تاریخ : پنجشنبه 26 تیر 1393 | 08:38 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
خراب کردن هر چیزی هزینه اش بسیار کمتر از ساختن آن چیز است ؛ تنها چیزی که هزینه ی تخریب آن بسیار بیشتر از هزینه ی ساخت آن است " بت " است ؛ به همین دلیل بت شکنی بسیار پرهزینه تر از بت سازیست و این در طول تاریخ به اثبات رسیده است طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، هزینه بت سازی و تخریب بت از هیچکس بت نسازیم، بت شکنی و تخرب بت بسیار پرهزینه است،

تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
ابله ترین و در عین حال خطرناکترین آدمهایی که شنیده و دیده ام کسانی بوده اند که در این دنیای نسبی که هنوز علت بسیاری از پدیده ها نامعلوم و مبهم است به عقیده و نظر خود در مورد مسائل مختلف  اطمینان کامل دارند!طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، ابله ترین و خطرناکترین آدمها ادمهای گوسفند و گرگ و ادمهای پیرو، تعصب و سرنوشت و عقیده و نظر،

تاریخ : دوشنبه 23 تیر 1393 | 08:32 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
گاهی که غم به جان دلم چنگ می زند

گاهی که روزگار به سرم سنگ می زند


وقتی که جـان به لبم سر میزند گهی

وقتی که ذهـن ز زخم جان دهد آگهی


شعری مـذاب گونه روان میشود ز دل

کز ســوز و آه دل  میکند مرا  خجل


نقاش خون؛ قلم به دست و رنگ می زند

انگار سازهای هستی غم آهنگ می زند


ای روح هـــزار زخم و صد پینه فریاد کن

کوهت مــــذاب و سر افکنده فرهاد کن


کوچه  نگـــــرد مثل مجنون و پرواز کن

افسانه ای جدید بـســــــاز و آغاز کن


پیرو مباش؛ حتی به عشق و دردمندی

که تو خود یگانه ای؛فسانه ا ی برومندی


با بی خبر ؛بی ذوق ؛ بی احســــاس

هرگز مگوی حدیث و ســــخن از یاس


خونابه ار ز بزرگی باشد آب طلاست

بی دردی و بی عــــــزتی اوج بلاستطبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، شعر غم و رنج و دقایق غمبار و غربت و تنهایی، افسانه ساز باش نه افسانه رو هرگز پیرو نباش،

تاریخ : شنبه 21 تیر 1393 | 08:54 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
اگر نمیتوانی برای کسی کاری انجام دهی ناراحت نباش؛ بخشیدن امید با دست خالی هم میسر است پس اگر امید بخش و الهام بخش نیستی حداقل امید سوز وتیشه ی امید هم نباش که گاهی خنثی بودن هم حُسن استطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، اگر یار نیستی لااقل بار هم نباش ازدواج مناسب و حداقل های ازدواج و روابط دوستانه صحیح و روابط خانوادگی صحیح، امید بخش بود،

تاریخ : جمعه 20 تیر 1393 | 08:24 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات

سومین آهنگ سعید سوری دوست و همشهری گرامی 

ترانه از : امین مظفری تویسرکانی

میکس : میثم گتجیطبقه بندی: اخبار تویسرکان، تویسرکان-معرفی تویسرکان، فرهنگی وهنری واجتماعی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، موسیقی پاپ استان همدان هنرمند تویسرکانی خواننده تویسرکانی آهنگ جدید سعید سوری تویسرکانی با نام آشفته آهنگ عاشقانه و غمگین سعید سوری تویسرکانی، موسیقی پاپ در همدان و تویسرکان هنرمندان تویسرکانی آهنگ زیبای خواننده همدانی و تویسرکانی،

تاریخ : پنجشنبه 19 تیر 1393 | 08:54 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
آنقدر از آمدنت نا امید شده ام که انگار وجود نداری! حتی اگر روزی دست به روی شانه هایم بگذاری و آرام بگویی من آمدم؛ خواهم گفت : دیگر تفاوتی نمی کند دیر آمدی؛ دلم مُرد! آخرین نفس هایش را همین دیروز در جستجویت کشید ؛ای نیمه ی گم شده ام؛ آن شبها که از غم؛ دل درد میگرفتم کجا بودی ؛ آن شبها که تا نزدیک طلوع همنشین سنگهای کوه و بوته های بیابان بودم و هم ترانه ی اشک کجا بودی و...و...انگار تمام سهرابها محکوم به نبودن اند و انگار تمام نوش داروها محکوم به نرسیدن و به تو خواهم گفت : من سالهاست که دیگر به در آغوش گرفتم خودم عادت دارم و تنها از با خود بودن لذت می برم چون فقط خودم بود که در کوران غم ها و در باران شادی ها و در همه ی فصول کنارم بود و همراهم.طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، نوش دارو پس از مرگ سهراب و معشوق پس از مرگ عاشق، دل بدون عشق می میرد،

تاریخ : چهارشنبه 18 تیر 1393 | 08:41 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 17 تیر 1393 | 08:46 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
خود بودن شیرین و لذت بخش است حتی اگر پنهانی و  درونی باشد و محیط امکان بروز آن را به انسان ندهد چون همیشه و پیوسته کسی را داری که از بودن و همراهی آن شاد و خرسندی و از همه مهمتر او همیشه در دسترس و در خدمت توست و آن خودت هستیطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، بهترین دوست و همراه و همسر و هم نشین و یار کیست؟، خود بودن و لذت همراهی با خود و رشد و کمال تنها با ذخود بودن میسر است،

تاریخ : دوشنبه 16 تیر 1393 | 08:37 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
هیچ روزی مبادا تر از امروز نیست پس زندگیت را به خاطر روزی که معلوم نیست وجود داشته باشد و به آن برسی تلخ ومشقت بار نکن زندگی کن که امروز روز مبادای توست وبه خاطر روز مبادا زندگی کردن را به تاخیر نیانداز که زندگی خودبودن در امروز استطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، روز مبادا چه روزیست؟تعریف روز مبادا چیست؟، امروز روز مبادای همه ی انسانهاست،

تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 | 08:13 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
آدمها بیشتر عاشق چیزهایی می شوند که از آنها محروم هستند و یا از آنها دور نگه داشته می شوند و یا به شدت نسبت به داشتن آن چیزها احساس نیاز می کنندو به عبارتی محدود و محروم کردن آدمها از چیزی باعث میشود که آنها با تمام وجود عاشق و خواهان آن چیز شوند اما انسانها فقط عاشق حقیت اند چه در دسترشان باشد و چه دور از آنها و این تفاوت آدمها و انسانها در عشق است به همین دلیل است که میتوان با ساخت نیاز و عشق در درون آدمها آنها را کنترل کرد و برنامه ریزی کرد و مسیر و هدف برایشان ساخت اما انسانها هرگز قابل کنترل و برنامه ریزی توسط دیگران نیستندطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، انواع عشق عشق محرومیت و عشق و محدودیت، ادمها عاشق چیزهایی میشوند که از انها محرومند یا به انها نیاز دارند تعریف عشق و تفاوت عشق،

تاریخ : شنبه 14 تیر 1393 | 08:14 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
مگر بد است شبیه خدا شوی؟ پس از تنهایی نترس و خوشحال باش که خدا قرن هاست تنها و خوشحال است پس خوب باش حتی اگر تنها شوی که خدا هم به همین دلیل تنهاست که هرچقدر هم تنها شوی باز خدا را داری اما خدا چه؟ او فقط خودش را دارد اما تو هم خودت را هم خدایت را داریطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، شبیه خدا شدن و تنهایی علت تنهایی خدا و انسان، علت تنهایی خدا خوب بودن است تنهایی و خداوند،

تاریخ : جمعه 13 تیر 1393 | 08:31 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
روزها و ماه ها با پریشان حالی به دنبال آرامش گشتم وبه هرجا و هرچیز چنگ زدم اما باز هم به یاد آوردم که فقط یک جاست که آرامش را به من هدیه میکند و آن آغوش خداوند استطبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، تنها جایی که میتوانیم آرامش را تجربه کنیم فقط آغوش خداوند است، تنها پناه گاه انسان،

تاریخ : پنجشنبه 12 تیر 1393 | 08:29 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : پنجشنبه 12 تیر 1393 | 08:06 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
من به دنبال یک کوه میگردم نه برای اینکه به آن تکیه کنم ! برای اینکه همچون کوهی بزرگتر پشتش باشم و تکیه گاهش ؛چون تنها یک کوه میتواند یک کوه را درک کند و بفهمد  و تنها یک کوه میتواند از زاویه ی نگاه یک کوه به جهان اطرافش بنگرد و تنها یک کوه می تواند احساس و افکار یک کوه را بفهمد و تنها یک کوه می داند که سنگ هم زیباستطبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، کبوتر با کبوتر باز با باز همراه موافق و همفکر و ازدواج، تنها همفکر و هم اندیشان میتوانند با هم باشند و همراه هم،

تاریخ : چهارشنبه 11 تیر 1393 | 08:13 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
جغرافیا و اینکه در کجا که و چه باشی خیلی مهم است انسان بودن در میان حیوانات همانقدر جرم است که حیوان بودن در میان انسانها واین قانون هر اجتماعیست؛ همانقدر که نابینا بودن در میان بیناها دشوار است ومحکوم به رنج همانقدر بینا بودن در شهر نابینایان سخت است رنج آور است و حتی گاهی جرم است؛ گاهی شهری که مردمان آن به یک بیماری مشترک مبتلا هستند کسی را که به بیماری آنها مبتلا نباشد بیمار می دانند!طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت نباش روز رسوایی در راه است، تاثیر جغرافیا در سرنوشت انسان گاو هم که باشی اگر در جای مناسبی باشی تو را می پرستند،

تاریخ : سه شنبه 10 تیر 1393 | 08:11 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات

«خدایا! آنان که بیشتر می فهمند، بیشتر زجر می کشند و آنانی که کمتر می فهمند؛ بیشتر زجر می دهند، خدایا می خواهم از زجر کشان باشم».

دکتر شریعتی

خطرناک ترین بیماری که انسانهای روشنفکر به آن مبتلا هستند مرض آگاهی بخشی است! که دیر یا زود آنها را از پای درخواهد آورد چون این مرض تیغ تیز جهل عوام را متوجه آنها می کند ونشانه می رود وسیلی از برچسب ها به سویشان روانه می کند که محترمانه ترین آنها دیوانه است و متاسفانه این بیماری است که خود روشنفکران داوطلبانه آن را در خود تولید کرده اند و خطرات آن را به جان خریده اندطبقه بندی: دیدگاه روشن وپردازش به مطالب بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، بیماری روشنفکران و آگاهان زمان و بزرگان، مرض آگاهی بخشی بیماری روشنفکران است،

تاریخ : دوشنبه 9 تیر 1393 | 08:13 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
دست در گردن گل

سینه در سینه ی یک ابر سفید

سرخوش از عطر چمن

 لب به لب با شکری قندو عسل

در کنار و بر یک چشمه ی پاک

چشم در چشم سیاه یارم

دست در زلف کمندت دلبر

بوی عشقت ببرد عقل از سر

وه چه شوری دارم ؛ به چه نوری دارم؛ ماه خورشید نشان

غرق الماس و نگین

صورتت ماه شب چهاردهم

قلب پاکت چو طلوع خورشید

چشم تو بارگه پاکان است

و حضورت به دلم ذکر گواهی از اوست

ای گل گلچینم

شب با تو بودن؛ برده از دل دینم

بوسه های تو گلاب

لب سرخ تو شراب

سخنانت پر عطر

خند هایت پر شوق

گرمی آغوشت می دهد بر من بال

ای اهالی کویر چه عیب دارد یک خیال؟!طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، شبی در آغوش یار و شب عشق و پاکی، شبی با معشوق زمینی و یار موافق،

تاریخ : یکشنبه 8 تیر 1393 | 08:31 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : یکشنبه 8 تیر 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2