گاهی حجم خنده ها و شادی های فرو خورده وحجم سخن های ناگفته آنقدر زیاد میشود که تنها در یک واژه می گنجد وتنها یک واژه توا تحمل همه ی اینها را دارد ومی تواند تا روز فوران آنها نگهبان آن همه زیبایی باشد وآن "سکوت" است.آری سکوت تنها پناه گاه اندیشه های بزرگ است برای جلوگیری از پیوستن انسان به خیل مسخ شدگان زمان و محفوظ مان از سرمای زمستان و رسیدن به شکوفایی بهار استطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: میثم گنجی، آرمان تویسرکانی، تویسرکان، شاعران ونویسندگان تویسرکان،

تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 02:05 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
گاهی بعضی آدمها حجمشان بیشتر از ظرفیت محیطشان می شود وآنجاست که رنج آغاز می شود ؛ هم برای آن محیط وهم برای آن فرد ؛ به همین دلیل تغییر و سفر وهجرت ضرورت می یابدطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان، تویسرکانی، دلایل روانی مهاجرت، چرا سفر لازم است، چرا تغییر لازم است، چرا رنج آغاز میشود، رنج چیست؟،

تاریخ : سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 | 03:51 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 | 03:49 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 | 02:57 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات