images?q=tbn:ANd9GcRCJSN15_Qy8gyfFT8lKW4

کسی که نگاهی عمیق داشته باشد ریشه ها را می بیند نه پوست و شاخ و برگ را ؛ اگر جامعه ما از نداشتن بانوان آگاه و رشد یافته به صورت عمومی رنج می برد و بانوان رشد یافته در اقلیت قرار دارند دلیلش در اندیشه و فکر آنهاست و این ضعف ناشی از محدودیت و محرومیتی است که فرهنگ ما ایجاد کرده و فرشتگان زمینی این سرزمین را زمینگیر کرده و حق انتخاب و استقلال هوشمندانه و خود بودن را از ایشان سلب کرده است وقتی جامعه ای مادران آگاه و رشد یافته ای نداشته باشد بدون شک فرزندان آگاهی هم نخواهد داشت چون سرنوشت حقیقی هر جامعه ای به دست مادران آن جامعه است این افراط فرهنگی در آن سوی معادله تفریط را هم رقم زده است و هستند بانوانی هم که با به دست گرفتن قدرت همه جانبه قبل از آگاهی و رشد اندیشه به سرعت در حال بردن خود و خانواده خود به سوی فنا هستند وچاقویی را در دست دارند که باید ابزار سازندگی و هنر باشد اما چون هنری و علمی ندارند ابزار فنا و نابودی آنهاست پس دکتر شریعتی در چند دهه ی پیش به خوبی مشکل را شناخته و معرفی کرده اند اما ما هنوز به آن پی نبرده ایم که رشد اندیشه و آگاهی بانوان تنها راه نجات هر ملتی از سقوط استطبقه بندی: برداشت وپردازش به سخن بزرگان، سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، نظر شریعتی در مورد حجاب و پوشش زن ایرانی، ریشه ی حجاب و حجاب اجباری و پوشش اجبار و مضرات و فواید ان،

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 1393 | 07:24 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات

اشک یتیم

اثری از پروین اعتصامی:

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی

فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم

کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست

پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت

این اشک دیدهٔ من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است

این گرگ سالهاست که با گله آشناست

آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است

آن پادشا که مال رعیت خورد گداست

بر قطرهٔ سرشک یتیمان نظاره کن

تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود

کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، اشعار پروین اعتصامی در کتاب فارسی اشعاری که دیگر در کتاب فارسی نیست، شعر اشک یتیم از کتاب فارسی حذف شد،

تاریخ : جمعه 26 اردیبهشت 1393 | 07:12 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
ای مردم ،زنها از ایمان و ارث و خرد کم بهره هستند.پس از زنهای بد پرهیز کنیدو از خوبانشان بر حذر باشید و در گفتار و کردار پسندیده از انها پیروی نکنید تا در گفتار و کردار ناشایسته طمع نکنند.از رای زدن بازنان بپرهیز،زیرا ایشان را رایی سست و عزمی نا توان است با پرده نشینی،نگاه آلوده شان را راه ببند که سخت گیری در پرده نشینی آنان،ماندگاریشان را افزون کند.خارج شدن زنان از خانه بدتر نیست از اینکه کسی را که به او اطمینان نداری به خانه در آوری.(یعنی هر دو اینها به یک اندازه میتواند خطرناک باشد)اگر توانی کاری کنی که جز تو را نشناسند،چنان کن. کاری که بدور از توان اوست بدو مسپار زیرا زن چون گل ظریف است نه پهلوان خشن.گرامی داشتن او را از حدمگذران و او را به طمع میانداز چندان که دیگری را شفاعت کند.زنهار از رشک بردن و غیرت نمودن نابجا،زیرا سبب میشود که زن درستکار به نادرستی افتدو زن به عفت آراسته را به تردید کشاند.زن چون کژدم است که شیرین است گزیدن او.   غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان است جهاد زن خوشرفتاری با شوهر و اطاعت از اوست. بهترین خو های زنان بدترین خو های مردان است که تکبر و ترس و بخل باشد.پس هر گاه زن متکبره باشد،سر فرود نمی آورد و هر گاه بخیل و زفت باشد مال خود و شوهرش را نگاه می دارد و هر گاه ترسو باشد از آنچه به او رو آورد می ترسد و دوری می گزیند.   حکمت230:همه چیز زن بد است و بدتر چیزی که در اوست این است که مرد را چاره ای نیست از بودن با او . ذکر حکمتها از منبع -ترجمه نهج البلاغه فیض الاسلام- می باشد.در تمام خطبه ها و نامه ها کلمه عام النّساء به کار برده شده و این نشان می دهد که عموم زنان مورد نظر علی ابن ابیطالب بوده اند.بنابراین این توجیه که در واقع روی صحبت با گروه خاصی از زنان بوده است،به هیچ وجه قابل قبول نیست که اگر چنین بود،علی می بایست با بکار بردن عباراتی مناسب این ابهام را از بین می برد همچنانکه آنجا که در مورد مردان صحبت می کند و از آنان گله می کند هیچگاه همه مردان را مورد خطاب قرار نداده،به عنوان نمونه علی در قسمتی از خطبه  27  چنین می گوید:ای کسانی که به مردان می مانید ولی مرد نیستید! امّا نامه 31علی جایگاه و سیمای زن نزد او را به خوبی نمایان می سازد.علی ضمن تکرار صحبتهای قبلی خود مبنی برناتوانی وضعف خرد زنان،این بارحکم پرده نشینی درمورد زنان را صادر مینماید.  
 

علی(ع) به امام حسن (ع)در مورد زنان،به اموری وصیت نمود از جمله اینکه:          

 

1- از مشورت کردن با زنان بپرهیز،زیرا که آنان از نظر عقلانی دارای نقصان هستند و فکر آنان در معرض خطاست و هر کسی که اینچنین باشد،سزاوارنیست که موردمشورت قرار گیرد.                                                                                    

 

2- دیدگان زنان را به واسطه حجاب بپوشانید که این فصیح ترین کنایات از حجاب است.  

 

 3- جایز نیست شخصی را که اطمینان به او نمی باشد (خواه زن؛خواه مرد)وارد خانه اش نماید.                                                                                      

 

 4-در بعضی مواقع، فساد آوردن بعضی از مردم به خانه،بیش از بیرون شدن زنان از خانه است و بهتر این است که زن در حالتی باشد که غیر از شوهر را نشناسد.       

 

5-زنان براموری که خارج ازتوانایی آنهاباشد(اعم ازخوردنیها و پوشیدنیها و غیره ) نباید مسلط  شوند.                                                                                     

 اما اینکه زن چون گیاهی خوشبو (ریحانه)است نه کار فرما،غرض آن است که زن محلی برای لذت و بهره جویی است و شاید هم اختصاص دادن لفظ ریحانه برای زن،از جهت استعاره باشد،زیرا زنان عرب عطر را بسیار استعمال می کردند. اما اینکه زن نمی تواند کار فرما باشد،برای این است که او برای حکمرانی خلق نشده،بلکه باید بر او حکومت کرد.                                                                                          

 

6-در گرامی داشتن او از آنچه که مربوط به اوست تجاوز مکن                            

 

7-زن را به طمع شفاعت برای دیگران نینداز،زیرا از توانایی او خارج است و این امر ناشی از نقصان غریزه و ناتوانی اندیشه اوست                                             

 

8-درمورد زنان پاکدامن غیرت به کار نبرد،زیرا که این امرسبب فساد برای وی میشود،یعنی او را به کاری ناشایست وادار میکند و قبح و زشتی عمل را از او سلب میگرداند.?(شرح نهج البلاغه ابن میثم ،ج5)    


شرح وصیت31 از دیدگاه علامه خوئی:    

 

امام در رفتار با زنان ،به امور زیر وصیت نموده است:                                  

 

1-ترک مشورت با زنان به جهت ناتوانی اندیشه و اراده و تصمیم آنها در امور             

 

2- دیدگان زنان را از بیگانگان و زیبایی دنیا بوسیله حجاب باز دارد زیرا برای آنها پاینده تر است و سبب وفاداری به همسر می شود .                                                     

 

3- مردان غریبه را اگر اهل فساد و فتنه هستند به خانه ات راه مده .                      

 

4- تدبیر امور منزل،مانند نیازهای سخت و اموری را که از توانایی زنان خارج است،بر عهده ایشان مگذار،زیرا موجب رنج آنها می شود و زیبایی و ارزش آنها را از بین می برد  .                          

 

5- او را به شفاعت در مورد دیگری وادار مکن. زیرا سبب توجه دیگران به سوی ایشان می گردد و منجر به فسادشان می شود                                  

 

 6-از اظهار غیرت و بدگمانی در جائیکه نباید غیرت بکار رود بپرهیزد،مقصود این است که از سوءظن نسبت به زنان دوری نماید و مهر آنان بر دل گیرد،زیرا بدگمانی موجب فساد آنها می شود.? (منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه ،علامه خوئی،ج20)   

حکمت  226  و نظر ابن ابی الحدید:    

 

در حکمت افلاطون آمده است از استوار ترین دلایل علاقه مرد به همسرش و همبستگی میان آن دو،این است که صدای زن،ذاتا پایین تر از صدای مرد،قوه تشخیص و تمییز او کمتر از قوه تشخیص مرد و قلبش نازک تر و رقیق تر از قلب مرد می باشد،پس هر گاه یکی از صفات زن نسبت به مرد فزونی یابد،به همان میزان از مرد دور می شود?(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ،ج17)   

حکمت  226  از دیدگاه علامه خوئی:  

 

از مهمترین صفات پسندیده و واجب زن،پاکدامنی و امانت اوست،زیرا زن در معرض شهوت مردان بیگانه،و شعله ور شدن عشق و احساس از هر جهتی است. زن مالک خانه و حافظ اموال شوهر است و از سوی دیگر در نزد مردم به ضعف و عدم توانایی شهرت دارد،پس ناگزیر باید زن را نسبت به مال و نفس آگاهی داد. از بهترین صفات زن تکبر است،بگونه ای که این کبر و غرور،مانع از نظر مردان بیگانه،یا طمع آنها نسبت به زنها شود،این کبر و غرور از صفات مذموم و ناپسند برای مرد است و در مورد زن از صفات مورد ستایش به شما?5; می رود. همچنین بخل در زن که خودداری از بخشش اموالی می باشد که در دست اوست،از صفات پسندیده است.زیرا این عمل از طمع بیگانگان و سارقین به اموال وی جلوگیری می کند. همچنین صفت ترس در زن که به معنای ترس از رفتن به مکانهای خلوت و سفر در تاریکی شب و سفر در ص81;را می باشد،موجب مقید شدن زن میگردد.این صفات (ترس-بخل-تکبر) با احساس در ارتباط است و احساس در زن قوی تر از مرد است.(  منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه ، علامه خوئی،ج21) 

                                                                             

 

غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان است

جهاد زن خوشرفتاری با شوهر و اطاعت از اوست


 جهاد زن نیکو شوهر داری کردن است و این از اسرار شوهر داری می باشد. طاعت شوهر در طاعت خداست و در این مسأله نفس اماره زن شکسته می شود و نفس زن در صراط الهی،منقاد می شود ?( شرح نهج البلاغه ابن میثم ،ج5)


خلاصه ونتیجه گیری

 

.1ـ مکتب‏هاى غیر اسلامى، زن را موجودى پست و فرومایه، دام شیطان و حیوان بهره ده... می‏دانند


2
ـ اسلام زن را همچون مرد، موجودى محترم و باعث به وجود آمدن خیرها مى‏داند

.
3
ـ اسلام، ملاک برترى را جنسیت نمى‏داند؛ بلکه ملاک برترى در اسلام، ایمان و اعمال صالح مى‏باشد.


4
ـ نقصان ایمان در زنان به معناى نقصان عمل آنان است و هیچ ربطى به ضعیف بودن عقیده و معرفت ندارد.


5
ـ نقصان عقل زنان به معناى ضعیف بودن جنبه تدبیرى عقل در زنان است و هیچ ربطى به ضعیف بودن قوه ادراک و فهم ندارد

.
6
ـ نقصان حظوظ به این معنا است که زنان مالکیت کمتر و بهره بیش‏ترى مى‏برند.


7
ـ مشورت با زنان در مسائلى که درایت و تدبیر زیادى مى‏طلبد هم چون حکومت، مدیریت

کشور و جنگ و صلح...، فایده‏اى ندارد

.
8
ـ رعایت حجاب باعث بقا، دوام ، استوارى و سلامتى زنان مى‏شود.


9
ـ افراد مریض و غیر صالح را به حریم خانواده راه ندادن باعث حفظ زنان مى‏شود.


.10ـ صفاتى همچون تکبر، بخل و ترس شایسته زنان، اما غیرت زن در برابر شوهر صفتى زشت به حساب مى‏آید


11
ـ زن‏ها را نباید تحریک کرد. چون از لحاظ جسمى، روانى و تدبیرى ضعیف هستند و زود عکس العمل نشان میدهند


12
ـ زنان زینت کردن را دوست دارند، اما اگر از حد بگذرد باعث فساد مى‏شود.


13
ـ شر بودن زن به معناى مسئولیت آور بودن اوست.


14
ـ اگر چه زنان از جهاد فى سبیل الله محروم هستند، اما نیکو شوهر دارى کردن براى آنها جهاد به حساب مى‏آید و پاداش جهاد را دارد


خلاصه:

الف حضرت علی(ع) هرگز به زنان اهانت نمی نماید.

ب به نظر می رسد مقصود از عقل در این روایات، قدرت تعقل ذاتی زنان نباشد.

ج آن حضرت برخی زنان را کامل عقل معرفی می نماید.

د برخی مردان نیز نه تنها ناقص العقل بلکه فاسدالعقل به شمار می آیند.

ه··· میزان عقل زنان تابع رفتارهای ارادی و اختیاری آنهاست.

و علت کاستی عقل برخی زنان که ضعف در تعقل دارند بیان شده است.

ز این امر فضیلت اخلاقی محسوب می شود که هیچ کس خود را دارای عقل کامل نپندارد.

ح راه و روش جبران ضعف عقل برخی زنان به آنان آموزش داده شده است.نکته ظریف آنکه پس از این هشدار، آن حضرت راه کامل شدن عقل را به ما زنان یاد داده است. او می فرماید: «العقل غریزة تزید بالعلم و التجارب»؛(23) «عقل سرشت و طبیعتی است که به وسیله علم و تجربه زیاد می شود.»

در حقیقت آن حضرت می فرماید که اگر ما زنان بکوشیم تا بر علم خود افزوده و تجارب خویش را نیز گسترش دهیم کاستی جبران خواهد شد. فرزند بزرگوار آن حضرت امام حسین(ع) نیز می فرمایند: «لایکمل العقل الاّ باتباع الحقّ»؛(24) «عقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق». پس هرگاه ما زنان سعی کنیم تا به جای تبعیت از هوسها، احساسات خالی از تعقل و خرافات ذهنی، تابع حق گردیم عقلهامان از مردانی که به چنین مرتبتی نایل نیامده اند نیز کامل تر خواهد گشت.

زنی که وجود شریفش مالامال از حق گشته و تابع محض او است احساسش آنچنان ارزشمند است که پیامبر گرامی اسلام(ص) خطاب به او می فرماید: «یا فاطمة! ان اللّه تبارک و تعالی لیغضب بغضبک و یرضی لرضاک.»؛(25) ای فاطمه غضب تو غضب خداست و خشنودیت رضای او ...

همه افراد باید متوجه این امر باشند که حیات دنیوی آنها زمینه ای است تا خویش را بسازند و اگر از عالم خاک سر برآورده اند به افلاک سر کشند. هر که در این سیر تعمق بیشتری در درون داشت و نقایص خویش را دقیق تر دریافت، بهتر به جبران ضعف خویش خواهد پرداخت و اوج بیشتری خواهد یافت. به همین جهت حضرت علی(ع) خطاب به تمام مردان و زنان جهان می فرماید: «اتهموا عقولکم فانّه من الثقّة بها یکون الخطاء»؛(22) «عقل خویش را متهم سازید؛ بدرستی که خطا و اشتباه به جهت اطمینان به عقلهاتان، حاصل می شود5 در روایات اگر نقصان عقل زن مطرح شده علت آن نیز بیان گردیده است. در روایتی از حضرت علی(ع) علت نقص عقل برخی زنان و در نتیجه نهی از مشورت با این گروه از زنها، چنین بیان شده است: «فانّ رأیهن یجرّ الی الافن و عزمهنّ الی وهن»(13) «بدرستی که رأی آنان رو به ضعف دارد و اراده شان سست می باشد.» آن حضرت تغییر و تحول سریع و بدون منطق در رأی و اراده را نشانه نقصان عقل زنان بیان می کنند. پس لزوما، اگر زنان مانع از غلبه احساسات و هیجانات روحی بر تفکر و عمل سنجیده خویش شوند، نه تنها ناقص العقل نخواهند بود بلکه در برابر مردان بسیاری که به دلایلی دیگر دچار نقصان عقل گردیده اند، دارای عقلی کاملتر خواهند بود.

لذا آن حضرت در روایتی دیگر می فرمایند: «کیفیة الفعل تدلّ علی کمیة العقل»؛(14) «چگونگی عمل نشان دهنده مقدار عقل است.» پس زنان با عمل صحیح خود یا به تعبیری با انجام عمل صالح و نه اعمال برخاسته از احساسات زودگذر و بدون مبنای دین و عقل، دارای عقلی کامل خواهند بود.

در احادیث حضرت رسول(ص) نیز نوع عمل برخی زنان دلیل بر عقل ناقص آنها شمرده شده است. آن حضرت خطاب به زنی فرمودند: «زنان کم خردند زیرا زیاد لعن می کنند و خوبیهای بستگان را نادیده می گیرند چرا که شما زنان ده سال یا بیشتر با مردی با مسالمت زندگی می کنید و همسر به شما نیکی نموده و نعمتها به شما عرضه می دارد ولی آنگاه که فشار مالی بر مرد وارد شد و تنگدست گردید، هنوز مدت اندکی از تنگدستی او نگذشته به او می گویید: هرگز از تو خیری ندیده ام.»(15) پیامبر(ص) در این کلام، قضاوت بر اساس هیجانات آنی را در برخی زنها، نشانه نقص عقل آن زنان بیان کرده اند.

در حدیثی دیگر بیان شده که پیامبر(ص) از کنار زنانی گذشتند و آنان را چنین خطاب کردند: «ای زنانی که عقلتان ناقص است و عقول صاحبان خرد را نیز ضایع می نمایید.»(16) البته در روایات مشخص نیست که نحوه حضور این زنان در جامعه چگونه بوده است که ضایع کننده عقول صاحبان خرد نامیده شده اند.در روایات، عقل مردان نیز همواره کامل به حساب نیامده است. حضرت علی(ع) می فرماید: «من استمتع بالنساء فسد عقله»؛(9) مردی که در طلب کامجویی از زنان است، دچار فساد عقل می شود.»

 4 امام صادق(ع) فرموده اند: «أنقص الناس عقلاً من ظلم دونه و لم یصفح عمّن اعتذر الیه»؛(10) «کم عقل ترین افراد کسانی هستند که به غیر خود ظلم می نمایند و از آنان که عذر خویش به نزدشان می آورند، نمی گذرند.»


به یقین امیرالمؤمنین(ع) هرگز خود مبادرت به تحقیر انسانها نمی نماید. آن هم نیمی از جمعیت بشر در طول تاریخ که همان زنان می باشند. اگر باور فردی این باشد که توان فهم مسایل را ندارد این اعتقاد مجوز هر نوع عمل خطایی از جانب او خواهد بود و نیز عشق به تلاش و امید به صعود را نیز از او خواهد گرفت. حال آنکه این انسان کامل، همواره بشر را تشویق به سرعت و سبقت در کمالات نموده است.


در روایات، عقل با معانی مختلفی به کار رفته است. حضرت علی(ع) می فرمایند: «العقل عقلان عقل الطبّع و عقل التّجربه ...»(6) «عقل دو نوع است: عقل طبیعی فرد و عقل تجربه.» حال چه بسا در روایات نقص عقل، مراد ضعف عقل تجربه زن باشد. خداوند با خلق انسان اراده نمود که با تداوم نسل او، هرچه بیشتر اشرف موجودات، مسجود ملائک، پا به عرصه هستی گذارد. هر چند در تولید مثل هر فرد از آدمیان پدر و مادر سهمی یکسان دارند ولی خداوند طبیعت را به گونه ای قرار داده تا تأثیر مادر در شکل گیری شخصیت فرزند و رشد و تعالی او بیشتر باشد. فرزند، 9 ماه از ابتدای هستی خود را که مهمترین بخش زندگیش در شکل گیری وجودی او می باشد، در جسم مادر قرار دارد و از حالات و رفتار او اثر می پذیرد. پس از تولد نیز خداوند غذای انحصاری کودک را در بدن مادر قرار داده است. علاوه بر آن به دلیل آنکه خداوند ساختار وجودی زن را به گونه ای قرار داده که عاطفه بسیار دارد و صبر فراوان، لذا در سالیان اولیه زندگی کودک که هر اثر تربیتی چون نقشی بر روی سنگ به یادگار خواهد ماند کودک دایما از مادر تأثیر پذیرفته و شخصیتش شکل می پذیرد. مادران مسؤولیت تربیت نسل بشر را بر عهده می گیرند و پدران مسؤولیت تأمین نیازهای اقتصادی خانواده را دارند. لذا زن با خانه انس بیشتری می یابد و مرد در صحنه اجتماع حضور بیشتری دارد. این امر چه بسا موجب کمبود تجارب اجتماعی در زنان می گردد ولی در عوض سبب می شود تا زنان نقش مادری خود را بهتر ایفا نمایند و بدان مرتبت نایل آیند که بهشت در زیر پای آنان قرار گیرد.(7)

به وضوح روشن است که نقص در عقل تجربه، ضعف چندانی برای زنان محسوب نمی گردد. چرا که هرگاه لازم دید، جهت ازدیاد تجارب در صحنه جامعه حضور جدی می یابد و هر گاه این حضور را مخلّ به مسؤولیتهای دیگر خود نیابد در صدد جبران این نقص برخواهد آمدتوضیحات کامل و تکمیلی:
http://imamalinet.net/old/per/a/ad/adi/adi.htm
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، سخنان حضرت (ع) در مورد زن،

تاریخ : چهارشنبه 6 فروردین 1393 | 07:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : یکشنبه 18 اسفند 1392 | 08:27 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات

سلام بر تمام دوستان.

۲۹ خرداد سالروز عروج ملکوتی دکتر شریعتی است. ۳۰ سال گذشت و ما امروزه فقط به نوشته های پر معنایش دسترسی داریم و بس.

با چند تن از دوستان در مورد اینکه کدام یک از مطالبش را برای سالگردش بگذارم مشورت کردم.

زندگینامه دکتر ، نظر شخصیتهای دیگر در مورد دکتر ، حسینیه ارشاد و ........

 تنها مطلبی که دیدم شاید حق را ادا کند وصیتنامه دکتر است. تا آنجا که توانستم خلاصه کردم به طوریکه در اصل متن خللی وارد نشود اما باز هم کمی طولانی است اما درخواستم این است که تا آخر متن را بخوانید. شاید ! دکتر شریعتی را بهتر از پیش بشناسید.


رسول تجلی زاده

-------------------------------------

امروز دوشنبه سیزدهم بهمن ماه پس از یک هفته رنج بیهوده و دیدار چهره های بیهوده تر و شخصیت های مدرج ، گذرنامه را گرفتم و برای چهارشنبه جا رزرو کردم.........

عازم سفرم و به حکم شرع ،در این سفر باید وصیت کنم. وصیت یک معلم که از هیجده سالگی تا امروز ، جز تعلیم کاری نکرده و جز رنج چیزی نیندوخته است ، چه خواهد بود؟ جز اینکه همه قرض هایم را از اشخاص و از بانکها با نهایت سخاوت و بی دریغی « تماما » واگذار می کنم به همسرم که از حقوقم ( اگر پس از فوت قطع نکردند ) و حقوق اش و فروش کتابهایم و نوشته هایم و آنچه دارم و ندارم ، بپردازد.......

من می دانستم که به جای کار در فلسفه و جامعه شناسی و تاریخ اگر آرایش می خواندم یا بانکداری و یا گاوداری ، امروز وصیتنامه ام به جای یک انشای ادبی ، شده بود صورتی مبسوط از سهام و املاک و منازل و و مغازه ها و شرکت ها و دم و دستگاهها که تکلیفش را باید معلوم می کردم و مثل حال « به جای اقلام » الفاظ ردیف نمی کردم......

فرزندم ! تو می توانی  « هر گونه بودن » را که بخواهی باشی ، انتخاب کنی. اما آزادی انتخاب تو در چهارچوب حدود انسان بودن محصور است. با هر انتخاب باید انسان بودن نیز همراه باشد وگر نه دیگر از آزادی و انتخاب سخن گفتن بی معنی است ، که این کلمات ویژه خداست و انسان و دیگر هیچ کس......

تو هر چه می خواهی باش ، اما آدم باش . اگر پیاده هم شده است سفر کن . در ماندن می پوسی . هجرت کلمه بزرگی در تاریخ « شدن » انسان ها و تمدن هاست . اروپا را ببین . اما وقتی ایران را دیده باشی ، وگر نه کور رفته ای ، کر باز گشته ای....

اما تو ، سوسن ساده مهربان احساساتی زیباشناس منظم و دقیق ، و تو ، سارای رند عمیق عصیانگر مستقل ! برای شما هیچ توصیه ای ندارم . در برابر این تند بادی که بر آینده پیش ساخته شما می وزد ، کلمات که تنها امکاناتی است که اکنون در اختار دارم ، چه کاری می توانند کرد؟..........

و اما تو همسرم ، چه سفارشی می توان به تو داشت ؟ تو که با از دست دادن من هیچ کس را در زندگی کردن از دست نداده ای . نبودن من خلایی در میان داشتن های تو پدید نمی آورد ، و با این حال که چنان تصویری از روح من در ذهن خود رسم کرده ای ، وفای محکم و دوستی استوار و خدشه ناپذیرت به این چنین منی ، نشانه روح پر از صداقت و پاکی و انسانیت توست..........

آرزوی دیگرم این بود که یک سهم آب و زمین از کاهه بخرم به نام مادرم وقف کنم و درآمدش صرف هزینه تحصیل شاگردان ممتاز مدرسه این ده شود که در سبزوار تحصیلات شان را تا سیکل  یا دیپلم  ادامه دهند.....

و خدا را سپاس می گزارم که عمر را  به خواندن و نوشتن و گفتن گذراندم که بهترین « شغل » را در زندگی ، مبارزه برای آزادی مردم و نجات ملتم می دانستم  و اگر این دست نداد بهترین شغل یک آدم خوب ، معلمی است و نویسندگی  و من از هیجده سالگی کارم این هر دو...........

و آخرین وصیتم به نسل جوانی که وابسته آنم ، و از آن میان به خصوص روشنفکران و از این میان بالاخص شاگردانم که هیچ وقت جوانان روشنفکر همچون امروز نمی توانسته اند به سادگی ، مقامات حساس و موفقیت های سنگین به دست آورند ، اما آنچه که در این معامله از دست می دهند ، بسیار گرانبها تر از آن چیزی است که بدست می آورند. و دیگر این سخن لاادری فرنگی که در ماندن من سخت سهیم بوده است که « شرافت مرد همچون بکارت یک زن است . اگر یک بار لکه دار شد دیگر هیچ چیز جبرانش را نمی تواند . »

« علی شریعتی »
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، وصیت نامه ی دکتر شریعتی به طور خلاصه،
دنبالک ها: منبع،

تاریخ : دوشنبه 5 اسفند 1392 | 08:03 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات

امام كاظم - علیه السّلام - فرمود: همانا مُهر قبول اعمال شما، برآوردن نیازهای برادرانتان و نیكی كردن به آنان در حد توانتان است و الا (اگر چنین نکنید)، هیچ عملی از شما پذیرفته نمی شود.


امام صادق - علیه السّلام - فرمود: خدای متعال می‌فرماید: مردم خانواده من هستند، پس محبوبترین آنان نزد من كسانی هستند كه با مردم مهربان‌تر و در راه برآوردن نیازهای آنان كوشاتر باشند.رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: هر كس یك نیاز مؤمنی را روا سازد، خداوند حاجت های فراوان او را روا سازد كه كمترین آن بهشت باشد.


امام كاظم - علیه السّلام - فرمود: همانا خدا را در زمین بندگانی است كه برای رفع نیازهای مردم می‌كوشند، اینان در روز قیامت (از عذاب)، در امان هستند.


امام صادق - علیه السّلام - فرمود: كسی كه در فكر برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان خود باشد تا زمانی كه در فكر نیاز او هست، خداوند نیز در (فکر) نیاز وی باشد (نیازش را بر طرف می کند).


امام صادق - علیه السّلام - فرمود: كسی كه در راه برطرف ساختن نیاز برادر خود قدم بردارد، مانند كسی است كه سعی میان صفا و مروه به جای آرد.


پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: كسی كه برای كمك به برادر خود و سود رساندن به او اقدام كند، پاداش مجاهدان در راه خدا به او داده خواهد شد.


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: هر كس یك نیاز برادر مومن خود را برآورد، مانند کسی است كه عمر خویش را به عبادت خدا سپری کرده باشد.


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: هر مسلمانی كه گروهی از مسلمانان را خدمت كند، خداوند به تعداد آنان در بهشت به او خدمتكار دهد.


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: خدمت كردن مؤمن به برادر مؤمن خود، مقامی است كه فضیلت و ثواب آن جز با آن (خدمت کردنبه برادر مؤمن) به دست نیاید.


امام صادق - علیه السّلام - فرمود: برآوردن نیاز مؤمن به یقین برتر از یك حج و یک حج و یک حج است، (امام - علیه السلام - تا ده حج شمردند).


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: كسی كه در راه برآوردن نیاز برادر مؤمن خود بكوشد، گویی نُه هزار سال با روزه گرفتن و شب زنده داری كردن، خدا را عبادت كرده باشد.


امام صادق - علیه السّلام - فرمود: برادر خود را خدمت كن، اما اگر تو را به خدمت كشید (سوء استفاده کرد)، خدمتش نكن و وقعی بدو مگذار.


امام صادق - علیه السّلام - فرمود: هرگاه مؤمنی بتواند برادر خود را یاری رساند اما كمكش نكند، خداوند در دنیا و آخرت او را تنها گذارد.


رسول خدا - صلی الله علیه و آله - فرمود: كسی كه بتواند حاجت نیازمندی را برآورد ولی دست رد بر سینة او زند، گناهش چون گناه باجگیر است.


امام باقر - علیه السّلام - فرمود: كسی كه از كمك به برادر مسلمان خود و بر‌آوردن حاجت او دریغ كند، خداوند او را گرفتار كمك به كسی كند كه به سبب آن گناه کند و مزدی هم نبرد.


امام صادق - علیه السّلام - فرمود: كسی كه برای طلب حاجت خود یا برای سلام و احوال‌پرسی نزد برادر مؤمن خود رود و او خود را از وی مخفی كند تا زنده است، پیوسته مشمول لعنت و نفرین خدا شود.


امام صادق - علیه السّلام - فرمود: هرگاه مردی از من درخواست حاجتی کرد، در رفع حاجت و نیاز او شتاب می‌ورزم؛ زیرا بیم آن می‌رود كه كار از كار بگذرد و اقدام من در كمك به او دیگر به كارش نیاید.
 

امام صادق - علیه السّلام – فرمود: من در برآوردن نیاز دشمن خود (نیز) شتاب می‌كنم؛ زیرا می‌ترسم دست رد به سینه او زنم و او از من بی‌نیاز شود.


امام علی - علیه السّلام - فرمود: به هر كه نیاز پیدا كنی، نزدش خوار می‌شوی.


امام باقر - علیه السّلام - فرمود: حكایت كسی كه نیازمند نوكیسه باشد، حكایت درهمی است كه در دهان افعی است كه هم به آن نیازداری و هم از افعی در خطری.


امام صادق - علیه السلام - فرمود: به خدا و محمد و علی ایمان نیاورده است کسی که در هنگام نیاز برادر مؤمنش با خوشرویی با او برخورد نکند؛ پس اگر توان دارد احتیاج او را شخصاً برطرف نماید و اگر قادر نیست با کمک دیگری مشکل او را حل کند؛ اگر نسبت به تقاضای برادر مؤمنی بی تفاوت باشد و به درخواست او عمل نکند پس بین ما و او ولایتی نخواهد بود.


امام علی - علیه السلام - (به مالک اشتر) فرمود: از جمله خدمت رسانی تو این است که نیازهای مردم را هنگامی که به تو مراجعه می کنند، بر آورده سازی, آن خدماتی را که معاونان تو از انجام آن کارها ناتوانند.


امام علی - علیه السلام - فرمود: برطرف کردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه چیز: 1- کوچک شمردن خدمت تا خدا آن را بزرگ نماید؛ 2- پنهان داشتن آن تا خدا آن را آشکار کند؛ 3- شتاب در برآوردن نیاز حاجتمند تا مسرت بخش باشد.


(امام صادق - علیه السلام - به مردی گفت: چرا ما را تحقیر می کنی؟ آن مردگفت: پناه می برم به خدا از این که شما و یا امری از امور شما را سبک بشمارم)، پس حضرت به او فرمود: وای بر تو، آیا ندای آن شخصی را که نزدیک جحفه از تو کمک خواست که او را به اندازة یک میل (برابر 2 کیلومتر) بر مرکبت سوار نمایی و او به خدا سوگند یاد کرد که خسته و وامانده شده است؛ نشنیدی؟ به خدا سوگند! تو حتی سرت را بلند نکردی و او را تحقیر کردی، هر کس مؤمنی را خوار کند ما را تحقیر کرده و حرمت الهی را شکسته است.


مردی از انصار محضر امام حسین - علیه السلام - شرفیاب شد و تصمیم داشت که حاجتش را با امام - علیه السلام - مطرح کند. حضرت به او فرمود: ای برادر انصاری! آبروی خود را حفظ کن و درخواست خود را شفاهی و رو در رو مطرح نکن، بلکه حاجتت را در نامه ای بنویس و بیاور تا من آنچه در نامه نوشته ای و سبب خوشحالی تو می شود به خواست خدا بر آورده سازم.


پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: در خواست نیازمندی را که خودش نمی تواند آن را ابلاغ کند به من برسانید. و هر که تقاضای درمانده ای را به مسئولی برساند در حالی که نیازمند، خودش از رساندن نامه اش ناتوان است؛ خداوند او را در روز قیامت بر صراط ثابت قدم نماید.


امام حسین - علیه السلام - فرمود: درخواست های مردم از شما، از نعمت های الهی است برای شما، از این نعمت ها ملول و خسته نشوید.


پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: خداوند بعضی از برادرانتان را زیر دست شما قرار داده است، پس هر که برادرش زیر دست اوست، باید از آن چه می خورد به او نیز بخوراند، و از آن چه می پوشد به او هم بپوشاند و کاری را که در توان او نیست به او واگذار نکند و اگر کار دشواری را به او سپرد، به کمک او بشتابد.


امام صادق - علیه السلام - فرمود: کسی که برای برطرف کردن نیاز برادر مؤمن خود گام بردارد؛ خدای سبحان برای او ده حسنه می نویسد و مقام او را ده درجه بالا می برد و از ده گناه او می گذرد و شفاعت ده نفر را از او می پذیرد.


امام علی - علیه السلام - (به جابر بن عبد الله انصاری) فرمود: ای جابر! هر که از نعمت های خداوندی بیشتر بهره یابد، مردم نیازمند هم بیشتر به او رجوع می کنند، در پاسخ به نیازهای مردم هر که برای خدا برخیزد و بنابر توانایی هایی که دارد انجام وظیفه کند، تداوم نعمت های خداوندی را فراهم ساخته است و اگر انجام وظیفه نکند، نعمت ها را به زوال و نیستی می سپرد.


امام صادق - علیه السلام - فرمود: از با ارزش ترین کارها نزد خداوند متعال، شاد کردن مؤمنین است؛ مثل سیر نمودن آن ها، یا نجات دادن آنان از سختی ها و گرفتاری ها، یا ادای بدهی آنها.


پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - فرمود: کسی که شب را به روز آورد و به امور مسلمانان رسیدگی نکند، پس از مسلمانان نیست و نیز هر که بشنود مردی از مسلمین فریاد رسی می خواهد و به او پاسخ ندهد، از مسلمین نیست.


امام صادق - علیه السلام - فرمود: مسلمانان موظفند در راه رسیدگی و کمک به نیازمندان کوشا و نسبت به یکدیگر عطوف و مهربان باشند و از پرداخت کمک های مالی به همدیگر مضایقه نکنند و به هنگام گرفتاری، یار و یاور هم باشند.


امام علی - علیه السلام - فرمود: خداوند را بندگانی است که به آنان نعمت های ویژه داده است برای نفع رساندن به دیگر بندگانش؛ پس امکاناتی در دسترس آنها قرار داده است که بذل و بخشش کنند. هرگاه از بذل آن نعمت ها دریغ ورزند و چیزی به کسی ندهند، آن نعمت ها را از آنان باز می ستاند و به دیگران می دهد.


پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله - : هر کس که در بر طرف کردن نیاز مسلمانی به خاطر خدا کوشش کند، خداوند بزرگ برای او هزار هزار حسنه می نویسد.


امام صادق - علیه السلام - فرمود: فضیلت پاداش بر طرف كردن نیاز مؤمن, از هزار حجّی که تمام اعمال آن قبول شده باشد و آزاد کردن یک بنده در راه خدا و صرف بار هزار اسب در راه خدا با زین و لجامش, بیشتر است.

ما تا کجا برای خدمت به خلق تلاش میکنیم؟! افسوس که بعضی به جای خدمت به خلق به دریدن خلق خدا مشغولند و حقوق خلق را به جای احیاء پامال می کنند!و اموال خلق را چپاول! حال چه دلیل و منطقی برای این کار دارند من نمیدانم؟! نه مذهب چنین مجوزی را به آنها میدهد نه عقل! مگر اینکه خارج از این دو باشند!وخارج از این دو بودن یعنی خارج بودن از حیطه ی انسان بودن!طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، جایگاه خدمت به خلق در مذهب و فاصله ما تا ان جایگاه، بزرگترین عبادت خدمت به خلق است،
دنبالک ها: منبع:،

تاریخ : پنجشنبه 1 اسفند 1392 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : جمعه 25 بهمن 1392 | 09:44 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات

 

 

الان زن اروپایی رو تقریباً می شناسیم البته زنی که در شرق ما میشناسیم زن اروپایی خیلی نیست ، مقدار بعضی از زن اروپایی هستند که ماحق داریم بشناسیم و همیشه هم همون ها رو ما باید بشناسیم این ها همون زن هایی هستند که تو تلوزیون نشون میدن به عنوان تیپ کلی زن اروپایی ، مسلماً همون ها رو ما باید بشناسیم ما حق نداریم اون دختری رو که از پانزده سالگی میره در صحرای ( ... ) ، آفریقا ، صحرای الجزایر ، جنوب آفریقا ، از پانزده شانزه سالگی میره تموم مدت عمرش رو برای اینکه روی امواجی که از شاخک های موریانه میرسه ، فرستاده میشه ، و شاخک های ( ... ) کار کنه ؛ این چهل سال کار میکنه ، بعد میمیره و بعد دخترش کارش رو دنبال میکنه و بعد در سن پنجاه سالگی نسل دوم برمیگرده به دانشگاه ( ... ) میگه من سخن گفتن مورچه رو کشف کردم! و بعضی از علائمش رو پیدا کردم ، این زن رو ما نباید بشناسیم !،حق نداریم بشناسیم ، اینها زن اروپایی نیستند ، زن روز نیستند ، زن روز اروپایی همین عروسک های مصرفی هستند که درست مثل کالا خرید و فروش میشند ، ( ... ) ، یک مرتبه من توی مطبوعات ایران ندیدم که از در دانشگاه ( ... ) یا سوربن یا هاروارد یک عکسی برداره که ببینه این دختران چه جوری میرن چه جوری میان ، یک مرتبه ، توی کتابخانه یک عکسی برداره ببینه به اندازه ای که دختر توی کتابخانه نشسته پسر هم نشسته ، و ببینه دختر انقدر روی نسخه های خطی قرن چهاردهم و پانزدهم ، روی الواحی که در 2500 سال تا 3000 سال دستچین شده ، یا رو نسخه ای از قرآن ، یا روی یک نسخه خطی از کتب اسلامی ، از سه ساعت هست ، میشینه اونجا تکون نمیخوره ، فکرش رو اینور و اون ور نمیچرخونه ، و تا وقتی که مأمود کتابخونه نمیاد از روی کتاب ورش داره و عذرش رو بخواد سرش رو از روی کتاب ور نمیداره ،اینها رو ما نباید بشناسیم برای اینکه ما باید بر اساس یک راه و روشی تغییر پیدا کنیم که به درد اینها میخوره ، برای اینکه زن ما به این شکل تغییر شکل بده به صورت یک موجود مصرف کننده کالای مدرن بشه .... طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، جایگاه زن از نگاه دکتر شریعتی و زن غربی، جایگاه حقیقی زن،

تاریخ : چهارشنبه 9 بهمن 1392 | 11:14 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : شنبه 4 آبان 1392 | 11:55 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات  همانا پاداش دانشمند از شخص روزه دار و شب زنده دارکه در راه خدا جهاد می کند بیشتر است. در هر اجتماعی که بیشتر قسم خورده شود، آن اجتماع خراب تر و مردمش دروغگو تر اند!!!  دوست مومن عقل است ، یاورش، علم ، پدرش مدارا و برادرش ، نرمش؛ حضرت علی(ع)
ما چه جایگاهی در سخنان ایشان داریم؟طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، اجتماعی وهنری و ادبی و فرهنگی وروانشناسی تویسرکان، شاعران همدان وتویسرکان وملایر و نهاوند و رزن، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، سخنان حضرت علی (ع) درباره ی :خدمت وعلم و دروغ و زندگی، جایگاه ما در سخنان حضرت علی؟زندگی ما و سخن علی (ع)،

تاریخ : جمعه 26 مهر 1392 | 11:27 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
"وجودم" تنها یک "حرف" است

و"زیستنم" تنها "گفتن" همان یک حرف

اما برسه گونه:

سخن گفتن

و

معلمی کردن

و

نوشتن

آنچه تنها مردم می پسندند:

سخن گفتن

وآنچه هم من و هم مردم:

معلمی کردن

وآنچه خودم را راضی می کند و احساس می کنم که با آن، نه کار که زندگی می کنم:

نوشتن!

دکتر شریعتی
کتاب: حرف هایی برای نگفتنطبقه بندی: دکترمصدق ودکتر شریعتی ودکتر چمران وآیت اله صدر، سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، شعر و دل نوشته و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، اجتماعی وهنری و ادبی و فرهنگی وروانشناسی تویسرکان، شاعران همدان وتویسرکان وملایر و نهاوند و رزن، دکتر شریعتی و نوشتن، دکترشریعتی حرفهایی برای نگفتن،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : شنبه 23 شهریور 1392 | 12:47 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما


این مرد از کدام عشق سخن میگوید؟

که حتی محال در برابرش سر تسلیم فرود می آورد؟

عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست، و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر
 می گذارد دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند

خدایا ! به هرکه دوست میداری بیاموز که : عشق از زندگی کردن بهتر است
و به هر که دوست تر میداری بچشان که : دوست داشتن از عشق برتر

طبقه بندی: دکترمصدق ودکتر شریعتی ودکتر چمران وآیت اله صدر، سخن بزرگان،
برچسب ها: : همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، شعر و دل نوشته و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، اجتماعی وهنری و ادبی و فرهنگی وروانشناسی تویسرکان، شاعران همدان وتویسرکان وملایر و نهاوند و رزن، دکتر شریعتی و عشق و جملات شریعتی در مورد عشق، عشق حقیقی و دوست داشتن از نگاه دکتر شریعتی،

تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392 | 05:10 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
عملکرد انسانها به باورهایشان بستگی دارد اگر به یک سنگ این باور را ببخشیم که یک گل زیباست واو نیز چنین باوری داشته باشد روزی شاهد گل بودن حقیقی آن خواهیم بود پس باورهایمان را دریابیم که سرنوشت ما به آنها بستگی دارد اگر باورهای زیبایی داشته باشیم یعنی نامزد زیبایی شده ایم و خودمان را در مکتب زیبایی ثبت نام کرده ایم واین یعنی گام برداشتن در جاده ای که به زیبایی ختم میشود فقط کافیست از باورهایمان دست نکشیم و به آنها ایمان داشته باشیم و در مسیرشان تلاش کنیم در راه بودن با ارزش ترین دارایست حتی اگر به رسیدن ختم نشود وسهم اندکی از زیبایی به ما برسد


سخن بزرگان:
وقتی باور داری كه می توانی حتما می توانی!
ماكسول مالتز "
" شاید بتوان از هجوم سیل آسای یك ارتش ممانعت كرد، اما از هجوم اندیشه ها و باورها نمی توان جلوگیری نمود.
ویكتور هوگو "" هر آنچه كه باید، انجام بده و به تحقق آرزوهایت ایمان داشته باش؛ هر آنچه كه باشند.
گوته "


" كسانی كه به تواناییهای خود باور دارند، به كارهای دشوار به دیده ی چالش هایی می نگرند كه باید بر آنها پیروز شوند نه به شكل تهدیدهایی كه باید از آنها دوری گزینند.
آلبرت بندورا "


" من باور دارم كه دو انسان از قلبشان به هم متصلند و مهم نیست كه چه كار می كنید، كه هستید و كجا زندگی می كنید؛ اگر مقدر شده كه دو نفر با هم باشند، هیچ مرز و مانعی بین آنها وجود نخواهد داشت.
جولیا رابرتز "" به آرزوهای خود ایمان بیاورید و به گونه ای به آنها بیندیشید كه گویی به زودی رخ می دهند.
ارد بزرگ "


" ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است كه موفقیت نهایی مان را تضمین می كند.
ویلیام جیمز  "


" جهان فقط چیزهایی را به ما می دهد كه باور داریم می توانیم داشته باشیم.
چوپرا "


" مادام كه خود را باور دارید، می دانید چگونه زندگی كنید.
گوته "


" جوهر عرفان چیزی نیست جز گونه ای قوت و عمق احساس نسبت به باورهایی كه انسان درباره ی جهان دارد.
برتراند راسل "ترس، شك و تردید و نبود اطمینان و باور، هرگز نتایج چندان گهرباری ندارند و نخواهند داشت.((آنتونی رابینز))


تمام شان وعظمت انسان درفکراست.پاسکالطبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی، سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، شعر و دل نوشته و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، اجتماعی وهنری و ادبی و فرهنگی وروانشناسی تویسرکان، شاعران همدان وتویسرکان وملایر و نهاوند و رزن، باورهای انسان سرنوشت او را میسازد، باور و انسان،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : یکشنبه 3 شهریور 1392 | 04:02 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

رقص دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. چون آنها از روی عشق و علاقه می رقصند ولی پدر و مادرم از روی عادت نماز می خوانند.
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان، تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی وهنری تویسرکان، جملات زیبا و نیایش، شعرو دلنوشته تویسرکان، دکترشریعتی، دکتر شریعتی و نماز،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1392 | 04:33 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
تعریف دیوانگی:
کار معینی را بارها وبارها تکرار کنیم و انتظار نتیجه ی متفاوتی را داشته باشیم

آنتونی رابینزطبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: همدان، تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی وهنری تویسرکان، شعر و دل نوشته، جملات زیبا و نیایش، آنتونی رابینز، دیوانگی چیست؟،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : جمعه 24 خرداد 1392 | 04:36 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
آموخته ام با پول میشود خانه خرید
ولی آشیانه نه.
رختخواب خرید ولی خواب نه.
ساعت خرید ولی زمان نه.
مقام خرید ولی احترام نه.
قلب خرید ولی عشق نه.
وقتی آدمای کوچیکو بزرگ میکنین...
هم اونا رو به اشتباه می اندازیم
هم خودمونو...

*چارلی چاپلین*

http://ahoo1372.blogfa.com/post/54
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: تویسرکان همدان، اجتماعی، فرهنگی ادبی، جملات زیبا، چارلی چاپلین، پول وجایگاه آن،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 | 11:57 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

اگر به یاد کسی هستیم ، این هنـر اوست ، نه هنر ما

فریدون فروغی
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: تویسرکان همدان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی واجتماعی، جملات زیبا، شعر زیبا، دوستی وعلت ان، یاد دوست وعلت حقیقی ان از نگاه فروغی،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 | 11:38 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
زمین خوردن، شكست خوردن نیست؛ از زمین بلند نشدن، شكست خوردن است.آبراهام لینكلن

http://jomalatziba.blogfa.com/cat-26.aspxطبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: ابرهام لینکن، سخن بزرگان، شکست، پیروزی،

تاریخ : جمعه 23 فروردین 1392 | 03:46 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
ثروتمندترین مرد دنیا دارنده ی چیزهای ملموس نیست. نه زمین دارد، نه طلا، نه نفت، نه كارخانه، نه فعالیت صنعتی دیگر و نه ارتش و نه سپاهی. این نخستین بار در تاریخ بشر است كه ثروتمندترین مرد دنیا تنها دانش دارد و بس. بیل گیتس

به نظر من عشق و علاقه زیاد به تداوم در امر یادگیری عامل بسیار مهمی است. من در دوران كودكی آموختم كه زیاد كتاب بخوانم. بیل گیتس

http://jomalatziba.blogfa.com/cat-70.aspx
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: Bill Gates، ثروت واقعی، انسان وقدرت ان، سخن بزرگان، اندیشه برتر،

تاریخ : جمعه 23 فروردین 1392 | 03:08 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما


یک عمر تلاش کردم تا مردم بفهمد اما آنها فقط خندیدند

چند سطر از نامه ی چارلی به دخترش جرالدین

انسان باش، پاکدل و یکدل؛ زیرا که گرسنه بودن، صدقه گرفتن و در فقر مردن، هزار بار قابل تحمل تر از پست و بی عاطفه بودن است.دخترم، هیچ کس و هیچ چیز را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند….. برهنگی بیماری عصر ماست. به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است.طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: Live music scene is unique، چارلی چاپلین، تویسرکان، سخن بزرگان هنر، هنر، سینما،

تاریخ : سه شنبه 20 فروردین 1392 | 02:03 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
تا انسان توجهش به غیر از خداست نسبت به حقایق هستی نامحرم است و از باطن خلقت نا آگاه است
(رجبعلی خیاط)
http://takrim.blogfa.com/طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: رجبعلی خیاط، نکوگویان، تویسرکان، معرفت، خداوند، شناخت خدا، عشق واقعی،

تاریخ : دوشنبه 19 فروردین 1392 | 01:50 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

خدایا رحمتی کن تا ایمان برایم نان و نام نیاورد ، قوتم بخش تا نانم و حتی نامم را در خطر ایمانم افکنم ، تا از آنها باشم که پول دنیا میگیرند و برای دین کار میکنند نه از آنها که پول دین میگیرند و برای دنیا کار میکنند. آیا شریعتی به آنچه که گفت عمل نکرد؟!
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: Doctor Shariati and celebration، دکتر شریعتی، عید نوروز، تویسرکان،
دنبالک ها: تویسرکان،

تاریخ : پنجشنبه 1 فروردین 1392 | 01:12 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

دلت را خانه ی مـا کن، مصفّـا کردنش با من

به‌ ما درد دل افشا کن، مـداوا کردنش با من

اگر گم کرده‌ای ای ‌دل، کلید استجــابت را

بیا یک لحظه با ما باش، پیــدا کردنش با من

بیفشان قطره ‌اشکی که من‌ هستـم خریدارش

بیاور قطره‌ای اخــلاص، دریـا کردنش با من

اگر درها به رویت بسته شـد دل برمکن بازآ

درِ این خانه دق‌البـاب کُـــن وا کردنش با من

به من گو حاجت خود را، اجـابت می‌کنم آنی

طلب کن آنچه می‌خواهی، مهیّـــا کردنش با من

بیا قبل از وقـوع مرگ روشـن کن حسابت را

بیاور نیک و بد را، جمـع و منها کردنش با من

چو خوردی روزی امروز ما را شـکر نعمت کن

غم فردا مخور، تأمیــن فـــردا کردنش با من

به‌ قـرآن آیه‌ی‌ رحمت فـراوان است ای انسان

بخوان این آیه را، تفسیر و معنا کردنش با من

اگر عمری گنـه کردی، مشو نومیــد از رحمت

تو نامه توبه را بنویس، امضـا کردنش با من

 

شاعر: مرحوم ژولیده نیشابوری

http://alijabarikian.blogfa.com

 
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: خداوندا، عرفان، شعر، ژولیده نیشابوری،

تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391 | 12:54 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
آنچه انجام میدهی،
آنقدر بلند بامن سخن می گوید!
که نمی توانم حرف هایت را بشنوم!
(رالف امرسون)طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: امرسون، الگو، سخن واقعی،

تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391 | 12:16 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
هرکسی از ظن خود شــد یار من
از درون من نجـــست اســـرار من
سر مــن از ناله مـــن دورنیســـت
لیک چشم وگوش را آن نور نیست(کیست؟)

با پوزش از حضرت مولانا وتمام دوستداران ایشان بابت دخل وتصرف حقیر و کاربرد واژه ی کیست
به جای نیستطبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: مولانا، یار،

تاریخ : پنجشنبه 7 دی 1391 | 06:32 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3