گاهی حجم خنده ها و شادی های فرو خورده وحجم سخن های ناگفته آنقدر زیاد میشود که تنها در یک واژه می گنجد وتنها یک واژه توا تحمل همه ی اینها را دارد ومی تواند تا روز فوران آنها نگهبان آن همه زیبایی باشد وآن "سکوت" است.آری سکوت تنها پناه گاه اندیشه های بزرگ است برای جلوگیری از پیوستن انسان به خیل مسخ شدگان زمان و محفوظ مان از سرمای زمستان و رسیدن به شکوفایی بهار استطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: میثم گنجی، آرمان تویسرکانی، تویسرکان، شاعران ونویسندگان تویسرکان،

تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 | 02:05 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
گاهی بعضی آدمها حجمشان بیشتر از ظرفیت محیطشان می شود وآنجاست که رنج آغاز می شود ؛ هم برای آن محیط وهم برای آن فرد ؛ به همین دلیل تغییر و سفر وهجرت ضرورت می یابدطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان، تویسرکانی، دلایل روانی مهاجرت، چرا سفر لازم است، چرا تغییر لازم است، چرا رنج آغاز میشود، رنج چیست؟،

تاریخ : سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 | 03:51 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
بعداز خواندن ؛نوشتن بزرگترین نعمت برای من است !
چون هزاران تُن واژه را که هرشب روی قلبم سنگینی می کند
 و نفس کشیدن را دشوار می کند تنها با نوشتن می توانم از قلب تا قلم جابه جا کنم وبهتر و بالاتر از این دو نعمت؛ نعمت تفکر است که پیوسته ما را اصلاح و ویرایش می کند وبه سوی رشد و کمال حرکت میدهد
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،

تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 09:57 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
بعضی ادمها هرگز قهرمان نمی شوند !
و هرگز دیده نمی شوند  در حالی که تمام عمر قهرمان می سازند
مادران و پدران حقیقی و معلمان و اساتید حقیقی و دوستان حقیقی
و تمام کسانی که مسئولیت انسان بودن را پذیرفته وسنگینی آن را روی
شانه هایشان احساس می کنند همان قهرمانان بی نام نشانندطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،

تاریخ : پنجشنبه 30 مهر 1394 | 09:51 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
حکایت جالبیست ادمها سالها برای جلب توجه عوام و دیده شدن به آب و آتش میزنند وهیاهو می کنند و تلاش می کنند و پس از دیده شدن یک عمر باید خودشان را پنهان کنند و یواشکی بیایند و بروند و حوصله ی هیاهو و دیده شدن را ندارند!و مشتاق گمنامی و خلوت میشوند!طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،

تاریخ : شنبه 28 شهریور 1394 | 09:10 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه شما
روح با رنج صیقل می خورد و با عشق زیبا می شود

پس اگر رنج و عشقی نداری بدان که زیبا نیستی

و زیباترین عشق ؛ عشق به حقیقت  است

و بهترین رنج ؛رنج انسان بودن وآگاه بودن است


(این جملات پس از مطالعه مطالب دکتر رجائی
در ذهنم نقش بست که لازم میدونم همین جا از
ایشون تشکر کنم که با واژگانشون باعث خلق
اندیشه واین واژه ها در ذهن و دل من شدند)طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،

تاریخ : جمعه 27 شهریور 1394 | 12:51 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
باید اعتراف کنم همه انسانها در همه زمینه ها از دور زیباترند و من هم یک انسانم و همه ما باید این حقیقت را بپذیریم و به آن آگاه باشیمطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: انسان زیبایی، حقیقت زیبایی، راه زیبایی،

تاریخ : یکشنبه 18 مرداد 1394 | 06:11 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 15 مهر 1393 | 06:25 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
یکی از نشانه های رشد وبلوغ در همه زمینه ها این است که بتوانیم با کسب جایگاه بهتر و درست تر و انسانی تر در همه زمینه ها از گذشته خودمان انتقاد کنیم از تمام گذشته ی خودمان ؛ از گذشته ی اقتصادی مان ؛از گذشته ی احساسی ما؛ از گذشته ی اعتقادیمان و به خصوص از گذشته ی فکریمان و دیدگاههایمان در مورد مسائل مختلف.طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، نشانه های رشد و بلوغ همه جانبه در انسان چیست؟بلوغ و رشد انسان و ملاک تشخیص آن، چگونه بفهمیم نسبت به گذشته رشد کرده ایم یا نه؟،

تاریخ : پنجشنبه 10 مهر 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 2 مهر 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : دوشنبه 31 شهریور 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 16 مهر 1393 | 07:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
 من این هستم با تمام خصوصیات ذاتی و اکتسابی ام و با تمام عیبها و حسن ها  و با تمام زشتی ها و زیبایی هایم و با تمام افکار و عقاید و علایق و سلایقم و با تمام ترس ها وشجاعت هایم و با تمام آنچه که بوده ام و هستم و می خواهم که باشم طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، تعریف خود بودن و لذت خود بودن، یا همانی باش که می نمایی یا همان را بنما هستی،

تاریخ : جمعه 28 شهریور 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 15 مهر 1393 | 09:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
دور ؛دور گرگهاست مراقب قلبت باش؛ که انسان ها مشغول نبرد

 برای نفس کشیدند ودر تلاش برای حفظ امانتی که خداوند

 به آنها داده" انسانیت شان" واین تمام توان آنهاستوقتی که گرگ پیروز میدان دلت باشد

وقتی چنان دچار فریب کرده باشی خودت را

که گل یاسی راکه بر سر راهت روییده لگد مال کنی وبروی

وقتی چشمانت اعجاز ماه را در قلب شب نبیند

وقتی از نسیم صبح لذت نبری

وقتی با دلت بیگانه باشی

وقتی نتوانی عطر باران را بفهمی

وقتی چراغ عقل را زمین بگذاری

و فتیله ی انسان بودنت را پایین بکشی


وقتی عشق و احساس را به افسانه محکوم کنی

وقتی نام هوسهایت را عشق بگذاری!

دریده شدن قانون طبیعت میشود

وتو گوسفندانه خواهی گریست

بر آرزوهای بر باد رفته ات

وانسانیت فنا شده ات

پس این روزها خیلی

مراقب گام هایت باش

نکند پاهایت تورا به

کوچه ی گرگها ببردطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: : همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، اجتماعی وهنری و ادبی و فرهنگی وروانشناسی تویسرکان، شاعران همدان وتویسرکان وملایر و نهاوند و رزن، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، از ماست که بر ماست، دوران گرگها و عشق دروغین،

تاریخ : شنبه 15 شهریور 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 11 شهریور 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 15 مهر 1393 | 08:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : چهارشنبه 29 مرداد 1393 | 08:17 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
آن قدر خوب باش که دیگران از فرط خوبیت نفرینت کنند و 

آن قدر ارزشمند که دیگران به خاطر از دست دادنت

 دچار حسرت شوند ودر کنار همه اینها محترم ؛

 تا هیچکس وقتی با خودش خلوت میکند

از تو کینه ای در دل نداشته باشد

 حتی زمانی که نمیتوانی کاری

 برای کسی انجام دهیطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، گاهی نفرینت می کنند به جرم خوب بودن!!!، نفرین فقط برای ظالمان نیست گاهی خوبان را به جرم خوب بودن نفرین میکنند،

تاریخ : یکشنبه 26 مرداد 1393 | 08:27 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
وقتی عشق بیاید انسان رنجور می شود در زندگی؛ وقتی عشق برود انسان مجبور میشود به زندگی ؛زندگی باید کرد چه با رنجوری و چه با مجبوری چون زندگی زیباست و زندگی فراتر از زنده بودن و دل بستن است زندگی یعنی سفر و عبور از هر آنچه که ما را زمین گیر می کند پس هیچ بهانه ای برای مرگ و زندگی نکردن وجود نداردطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، ای عشق همه بهانه از توست من خامش‌ام این ترانه از توست، تاثیر عشق در زندگی انسان زندگی انسان بدون عشق،

تاریخ : پنجشنبه 16 مرداد 1393 | 08:52 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : جمعه 3 مرداد 1393 | 08:10 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
غربت یعنی زیستن در میان آدمهایی که مرگ را به زیستن ترجیح داده اند و مرگ یعنی بی تفاوتی وقتی که نه زشتی خشم و خروشی را در تو بیافریند و نه زیبایی آرامش و شوقی را حقیقی ترین مرگ دنیا رقم خورده است و آن مرگ روح و روان و اندیشه استطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، مرگ حقیقی انسان و انواع مرگ ها، بی تفاوتی و رابطه اش با مرگ مرگ روح و جامعه،

تاریخ : پنجشنبه 2 مرداد 1393 | 08:40 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : سه شنبه 31 تیر 1393 | 08:53 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
تاریخ : یکشنبه 29 تیر 1393 | 08:09 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات
خراب کردن هر چیزی هزینه اش بسیار کمتر از ساختن آن چیز است ؛ تنها چیزی که هزینه ی تخریب آن بسیار بیشتر از هزینه ی ساخت آن است " بت " است ؛ به همین دلیل بت شکنی بسیار پرهزینه تر از بت سازیست و این در طول تاریخ به اثبات رسیده است طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، هزینه بت سازی و تخریب بت از هیچکس بت نسازیم، بت شکنی و تخرب بت بسیار پرهزینه است،

تاریخ : سه شنبه 24 تیر 1393 | 08:20 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات

تعداد کل صفحات : 11 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...