امشب ز نغمـــه های شما غرق نور شدم


شعـــف میهمانم وشـــد وپر زشــور شدم


چشــــمانتان خیره به دســــــــتان ایزد باد


یک پلک زدم من وناگـــــه چه دور شدم


تقدیم به شما کاربران گرامی که در این مدت با نظرات خود همراه و مشوق ما بوده اید وما را در برطرف ساختن نقایص وبلاگ راهنمایی کرده ایدطبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وشعر، جملات زیبا و اجتماعی، شعر زیبا وتقدیمی به کاربران، تشکر از کاربران وبلاگ،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : یکشنبه 9 تیر 1392 | 02:42 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

سگ گله ای که به بهانه ی آب خوردن بارها پست خود را ترک میکند نباید از بی نظمی وپراکندگی گوسفندان عصبی شود وآنها را مقصر بداند وبا گاز گرفتن تنبیه کند زیرا این بی نظمی محصول عملکرد خودش است
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان.همدان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وهنری وفرهنگ، جملات زیبا .دلنوشته، شعراجتماعی وعرفانی، نیایش وراز ونیاز، بی مسئولیتی،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : پنجشنبه 9 خرداد 1392 | 02:31 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
وقتی به دغدغه های آرمانی ام مینگرم وبه رفتار غیر آرمانی انم می اندیشم! از این همه فاصله دچار وحشت می شوم و ترس سقوط در این فاصله تمام وجودم را می لرزاند
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی هنری شعر دل نوشته، جملات زیبا و دلنوشته، نیایش وشعرعرفانی اندیشه، فاصله ی آرمان تا عمل، اندیشه ی زیبا و رفتار،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 6 خرداد 1392 | 05:49 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
پروردگارا
یاریم کن تا در این صعود وسقوط ها گوهری را که به امانت بر من بخشیده ای نبازم واز دست ندهم چون بواسطه ی همین گوهر است که میتوانم بعد از هر سقوط باز به سوی تو باز گردم وصعود کنمطبقه بندی: نیایشـهای آرمــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وهنری وشعر و دلنوشته، جملات زیبا و نیایش و دل نوشته، نیایش، انسان وصعود وسقوط هایش، الهی،

تاریخ : دوشنبه 6 خرداد 1392 | 12:08 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
هرچه در بیرون از خودم به دنبال کسی می گردم تا یار و همراه و همدلم باشد ویا مرحم زخمی ویا پرکننده ی تنهایی هایم بیشتر زخمی وتنها می شوم وبیش از گذشته به یقین نبودن چنان یار وهمراه وهمدلی نزدیک می شومطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان ؛تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وهنری وشعر و دلنوشته، جملات زیبا و دلنوشته، رنج وتنهایی، یار پنهان، مرحم درد و تنهایی انسان،
دنبالک ها: لینک ما،

تاریخ : یکشنبه 5 خرداد 1392 | 08:25 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
سرسلسله ی حضرت عشاق علی بود

در عرض و سماء  وطن وکیش ولی بودولات حیدر کرار بر تمام مردان و ابرار مبارک باد


روز همه ی مردای مرد مبارک باد
طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی و هنری وشعر و دلنوشته، جملات زیبا و دل نوشته، سرحلقه ی عشاق، علی (ع) شعر عرفانی، شعر آیینی،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : جمعه 3 خرداد 1392 | 11:23 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
آنچه  که داشتنش یکی از بهترین داریی ها و ثروتهاست و نداشتنش یکی از بدترین فقدانها و فقر هاست؛ محبت استطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وهنری وشعر و دلنوشته، جملات زیبا و دلنوشته عرفانی، سرمایه ی حقیقی انسان، ثروت بی همتای انسانی محبت است، محبت،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : پنجشنبه 2 خرداد 1392 | 01:21 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
گاهی چنان انگشت انتقادمان بلند است که نیت اتهاممان از ناخنمان که به چشم انتقاد شونده رسیده است هویداست!!!طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وهنری وشعر و دلنوشته، جملات زیبا و دلنوشته، انتقاد یا اتهام!!، انگشت اتهام، فرهنگ غلط انتقاد،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : پنجشنبه 2 خرداد 1392 | 12:41 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
ای ابرهای سپید روزی در آغوشتان خواهم کشیدو همراهتان خواهم شد تا دشت های دور تا عالم نور تا همان جایی که دیگر دلی آزرده ی ظلم نیست وحقیقت حکم فرماست وپوست میش بر تن هیچ گرگی نیست وهمه چیز در صداقت است حتی روباه هم لباس خودش را می پوشد واین زیباست چون حقیقت داردطبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان ؛تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی و هنری و شعر و دل نوشته، جملات زیبا و دل نوشته، عالم صداقت و نور، دنیای صادق وبا صداقت، سفرخیالی با ابر،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : پنجشنبه 2 خرداد 1392 | 12:14 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
ای باران به مادرت قسم ؛که امروز تیرگی زمین را بازتاب است؛که زمین روزی آبی بود!طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وهنری وشعر و دل نوشته، جملات زیبا و دل نوشته، بازتاب زمین در ابر سیاه، دل نوشته ی بهاری، ابرو باران،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : پنجشنبه 2 خرداد 1392 | 12:06 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
بعضی افراد ما را متوقف می کنند و بعضی دیگر ما را سقوط میدهند

 وبعضی انســــــانها به ما آرامش میدهند اما برخی انسانها ما را به

حرکت وا میدارند با روح طوفانی شان در درون ما انقــــلابی جوشان

 پدید می آورند وکشــتی در گل مانده ی ما را که سالهاست شوق

دریا دارد ،حرکت میدهند ایشـــــان برایم مقدسند با اینکه گاهی تیغ

زبانشان سوزشی در قلـــــــب رخوتم ایجاد میکند اما بر قلب روشنم

 می افزایند هرچند آرامش دهـندگان چهره ی مقدس تری دارند ؛ اما

ایشان برایم مقدس ترند! اما نه آن مقدسی که نمیتوان از او سوالی

 پرسیدنه؛ونه آن مقـدسی که تنها زبان گـفتن دارد واز گوش شنیدن
 
مـــحروم است نه؛ونه آن مقدسی که به جای خدا بپرسـتم نه؛انسان

سالهاست که بت را شـــکسته است وفهمیده است مقدس حقیقی

تنها خداست بلکه ایشان از سایر انسانها اقدس ترندطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وشعر و دل نوشته، جملات زیبا، کدام انسانها مقدس ترند؟، انسان مقدس کدام است؟، دستان خداوند در زمین چه کسانی هستند؟،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 | 03:07 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
بخند وبکـــوب دف در مـــرگم

که من به لطف خدای دلبندم

یقین دل شـنو ونا امید مباش

که ازاین یقین دلم خرسندمطبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وشعر و دلنوشته، جملات زیبا، شعرعرفانی واجتماعی، یکی از بزرگترین گناهان نا امیدی از خداوند است، ایمان به رحمت وبخشش خداوند،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 | 03:43 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
وقتی نان مان دست کسی باشد یعنی بخشی از سرنوشت خود را به او سپرده ایم!!! پس در انتخاب نانوایمان دقت کنیم!!! وحواسمان باشد چه نانی ونان چه کسی را میخوریمطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی و شعر و دلنوشته، جملات زیبا، رابطه ی نان و سرنوشت، کیفیت نان مهم است نه نان،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 | 11:36 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
هرجا که گله ی گوسفندی باشد گرگ هم پدید می آید!حال چرا همیشه گرگها را نفرین میکنیم!نمیدانم! اما نیک میدانم اگر گوسفندان نباشند نسل گرگها منقرض خواهد شدطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وشعر و دل نوشته، جملات زیبای اجتماعی، رابطه ی گرگ و گوسفند، گرگها چگونه پدید آمده اند، گرگ ومیش،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 | 02:29 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
پروردگارا
یکی از بهترین نعمتهایی که میتوانی بر انسان ببخشی *نخواستن* است!پس آن را بر من هم ارزانی دار که گرفتن در اینجا بخشیدن است!طبقه بندی: نیایشـهای آرمــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وشعر، جملات زیبا واجتماعی، نعمت نخواستن، نیایش و دل نوشته، گرفتن بخشیدن است،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 | 02:18 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
مگر میشود دید و دانست و رنج نبرد؟!وقتی داشتم سعی میکردم با پناه بردن به غذا خوردن برای دقایقی رنجهایم را فراموش کنم دیدن لخته های خون در گوشت مرغ پخته شده ای که پدرم با هزار خون دل خریده بود ومادرم با هزار زحمت پخته بود وتصور کسی که از این چند گرم خون سود میبرد اشتهایم راکور کرد و فهمیدم طمع هیچ مرزی ندارد حتی اگر خونخواری از طریق چند گرم خون مرغ باشد که البته سهم یک مرغ ما از خونخواری ایشان چند گرم است واگرنه سود کلانی از همین چندگرم ها نصیب مسئول این کار میشودطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان همدان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وشعر، جملات زیبا، طمع کاری تا کجا، گوشت مرغ ولخته های خون، لخته ی خون چقدر بر وزن مرغها می افزاید،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 | 01:52 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

اگر به یاد کسی هستیم ، این هنـر اوست ، نه هنر ما

فریدون فروغی
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: تویسرکان همدان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی واجتماعی، جملات زیبا، شعر زیبا، دوستی وعلت ان، یاد دوست وعلت حقیقی ان از نگاه فروغی،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 | 12:38 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما