گاهی چنان دوست داریم یار کسی باشیم که بار بودنمان را نمی بینیم!شاید این شکلی از عشق باشد!نمیدانم!یا شاید شکلی از جنون!نمیدانم! اما خوب میدانم همپر عقاب ؛عقاب است؛وعقاب نمیتواند کسی جز عقاب را دوست داشته باشد چون آن را میفهمد واهدافش و آرزوهایش با او مشابه است؛ وکبوتر همان کسیست که مهربان وپاک وسپید است اما بار بودنش را وعدم توان هم پروازی با عقاب را نمیبیند وغرور عقاب را نمیفهمد وجان دادن عقاب را در مسیر ارزشهایش درک نمیکند!طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان، تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی تویسرکان، ادبی وهنری تویسرکان، جملات زیبا و نیایش الهی، شعر ودلنوشته، عشق یا دوست داشتن وتفاوت انها،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : جمعه 24 خرداد 1392 | 02:28 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
شعری که برخاسته از شعور وآگاهی و رنج نباشد نمیتوان سراینده ی آن را شاعر نامید!طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان، تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی تویسرکان، ادبی وهنری تویسرکان، شعر ودل نوشته، جملات زیبا ونیایش والهی نامه، شاعرکیست؟شعرچیست،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : جمعه 24 خرداد 1392 | 02:22 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
تنهایی این نیست که در جمع نباشی !بلکه حضور داشتن درمیان افرادیست که توان درک اندیشه ی تو را ندارند!تنهایی این نیست که در خیابان راه بروی وکسی با تو احوالپرسی نکند!بلکه احوالپرسی با کسانیست که هیچ سنخیتی با تو ندارند!تنهایی این نیست که کسی تو را تحسین نکند!بلکه مورد تحسین کسانی بودن که کارشان این است!تنهایی اجبار زیستن با کسانیست که عالمی متفاوت با تو دارند تنهایی یعنی زندگی کردن با دیگران از سر نیاز نه دوست داشتن!تنهایی یعنی اجباری که نیاز برای انسان میسازد واگر نیاز نبود سالها از ان افراد دور میشدیم واجتناب می گزیدیم تنهایی یعنی زیستن در جمعی که عنان وجودشان را به نیازهاومصلحت های مادیشان سپرده اند!تنهایی یعنی...طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان، تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی تویسرکان، ادبی وهنری تویسرکان، جملان زیبا و نیایش، شعر و دلنوشته، تنهایی ومفهوم تنهایی،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : جمعه 24 خرداد 1392 | 01:09 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
تا وزنه های نیاز به پاهای مرغ آویزان است پرواز بی سقوط آرزویی بیش نیست!طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان.همدان، اجتماعی وفرهنگی تویسرکان، ادبی وهنری تویسرکان، جملات زیبا و نیایش، دلنوشته وشعر، شرط پرواز، رابطه ی نیاز با رشد انسان،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : سه شنبه 21 خرداد 1392 | 03:34 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

اگر پاورچین بلد نیستی

به اتاق زندگی ام قدم مگذار!

می ترسم شیطنتهای کودکانه ات چینی دلم را بشکند

اگر معنی احساس را نمیدانی

به سرزمین دلم وارد نشو!

اگر میدانی!

با دو دست بلور احساسم را بغل کن

نکند از شوق لمس آن دستانت بلغزد

و شیشه ی زندگی ام را بشکنی
طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان، همدان، اجتماعی وفرهنگی تویسرکان، ادبی وهنری تویسرکان، جملات زیبا و نیایش، دلنوشته و شعر، سخن دل،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : جمعه 11 مهر 1393 | 08:30 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

در دنیایی که الاغ ار ار میکند و بلبل چه چه میزند؛تفاوت آواز اندیشه ی تو چیز عجیبی نیست!دنیا به دلیل همین تفاوتها زیباست پس غمگین مباش درست است که تنهایی گاهی نشانه ی ضعف انسان است اما گاهی از اوج زیبایی حکایت دارد
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان.همدان، اجتماعی وفرهنگی تویسرکان، ادبی وهنری تویسرکان، جملات زیبا و نیایش، دلنوشته وشعر، تفاوت و زیبایی، تنهایی و علت های ان،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : پنجشنبه 16 خرداد 1392 | 08:01 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

http://www.migna.ir/vdchzmnz.23nm-dftt2.html

حدود سی سال طول کشید تا پذیرش تقریبی من به جدول رشد انسانی مازلو به یک یقین کلی تبدیل شود!هرچند که انسان قطعیت پذیر نیست و همیشه استثنا را در هر قاعده وقانونی ایجاد میکند اما کلیت پذیر است وکلیت این هرم ریشه در حقیقت وجودی انسانها دارد

اول : نیازهای زیستی

نیازهای زیستی در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تا زمانی که قدری ارضا گردند، بیشترین تأثیر را بر رفتار فرد دارند. نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای حیات خودند؛ یعنی: خوراک، پوشاک و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت‌های بدن به حد کافی ارضاء نشده‌اند، عمده فعالیت‌های شخص احتمالاً در این سطح بوده و بقیه نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهد کرد؛

 

دوم : نیازهای امنیّتی

نیاز به رهایی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیت از نیازهای اساسی است؛ به عبارت دیگر نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آینده را شامل می‌شود؛

سوم : نیازهای اجتماعی

یا احساس تعلق و محبت؛ انسان موجودی اجتماعی است و هنگامی که نیازهای اجتماعی اوج می‌گیرد، آدمی برای روابط معنی‌دار با دیگران، سخت می‌کوشد؛

چهارم : احترام

این احترام قبل از هر چیز نسبت به خود است و سپس قدر و منزلتی که توسط دیگران برای فرد حاصل می‌شود. اگر آدمیان نتوانند نیاز خود به احترام را از طریق رفتار سازنده برآورند، در این حالت ممکن است فرد برای ارضای نیاز جلب توجه و مطرح شدن، به رفتار خرابکارانه یا نسنجیده متوسل شود؛

پنجم : خودشکوفایی

یعنی شکوفا کردن تمامی استعدادهای پنهان آدمی؛ حال این استعدادها هر چه می‌خواهد باشد. همان طور که مازلو بیان می‌دارد: «آنچه آنسان می‌تواند باشد، باید بشود».

به طبقه‌بندی مذکور دو نیاز « دانش‌اندوزی و شناخت و درک پدیده‌ها » و « نیاز به زیبایی و نظم » نیز اضافه شده است؛ که قبل از نیاز به خود شکوفایی قرار می‌گیرند.

 

ویژگی های انسان خود شکوفا:

- حس تشخیص واقعیت، آگاهی از شرایط موجود و واقعی، واقع گرا، قضاوت بی طرفانه و عینی و نه بر اساس طرز تفکر شخصی و متعصبانه.

- طرز نگرش بر مشکلات به عنوان چالشها و شرایطی که نیـاز بـه راه حل دارند و نه به عنوان حربه ای برای شکوه گری و توجیهات فردی.

- نیاز به حریم و تنهایی و توانایی تحمل تنهایی.

- متکی به قضاوتها و تجارب خویش، مستقل، عدم اتکاء بـه فـرهنـگ و محـیـط پـیرامون خود برای شکل گیری عقاید و دیدگاه ها.

- عدم تأثیر پذیری از فشارهای اجتماعی.

- دموکراتیک، منصف و بدون قائل شدن به تبعیض، پذیرش و لذت بردن از تمامی فرهنگـها، نژادها و تفاوتهای فردی انسانها.

- از لحاظ اجتماعی دلسوز و مهربان، دارای خصوصیات انسانی و بشر دوستانه.

- پذیرش افراد همانگونه که هستند و عدم تلاش برای تغییردادن آنها.

- در کنار دیگران راحت بودن، با وجود هر نوع گرایش نا متعارف دیگران.

- خود انگیخته و با اصالت بودن، با خویشتن صادق است، هـمان گـونـه که دوست دارد رفتار می کند و نه آنگونه که دیگران از وی می خواهند.

- شوخ طبع بودن البته حس شوخ طبعی ایی که متوجه خود و یا وضعیت کلی بشریت است و نه دیگران.

- تعداد محدودی دوست صمیمی دارد و نه تعداد زیادی رابطه سطحی.

- علاقه مند به همه چیز حتی امور عادی.

- خلاق-مبتکر و اصیل.

- بدنبال تجارب ناب و دستیابی به موفقیت هایی است کـه اثـری مـانـدگـار از خود بجای گذارد.

 
طبقه بندی: دیدگاه روشن وپردازش به مطالب بزرگان، عـلــم وکلیپهای علمی(نجوم/روانشناسی و...)،
برچسب ها: همدان/تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی تویسرکان، ادبی وهنری تویسرکان، جملات زیبا و دل نوشته، جدول رشد انسانی مازلو، مراحل رشد انسان، رشد بدون سقوط،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : سه شنبه 14 خرداد 1392 | 02:45 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

وقتی زبان دغدغه های ما با سیرشدن شکم خودمان و باپر شدن جیب خودمان وبا..خاموش میشود !بهتر نیست آبروی دغدغه را هم نبریم و از اول خاموش باشیم؟!

(برداشت از سخنان دکترشریعتی)
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان/همدان، اجتماعی وادبی وفرهنگی، ادبی وهنری تویسرکان، جملات زیبا و قصار اجتماعی وفرهنگی و ادبی، نیایش وشعر عرفانی، دغدغه یا حقه ی خود خواهی؟، دغدغه های حقیقی،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1392 | 09:33 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | ن
تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1392 | 02:58 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

میلیاردها جهان وجود دارد چون میلیاردها انسان وجود دارد که نگاه متفاوتی دارند واین دلیل وجود میلیاردها جهان است
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان/همدان، اجتماعی وفرهنگی تویسرکان، ادبی وهنری تویسرکان، جملات زیباونیایش، شعرو دلنوشته وجملات قصار، چند جهان وجود دارد؟، به تعداد انسانها و دیدگاهشان جهان وجود دارد،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 13 خرداد 1392 | 10:53 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

ما گاهی به شکلی رفتار می کنیم که دیگران را مجبور می کنیم به ما دروغ بگویند یا به عبارتی دیگر آنچه را که ما دوست داریم بشنویم بگویند نه آنچه که حقیقت دارد وبعد از اینکه حقیقت آشکار شد از دروغ دیگران ناراحت هم می شویم !در حالی که خودمان مسبب حقیقی آن بوده ایم 
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان. همدان، اجتماعی وفرهنگی تویسرکان، ادبی وهنری تویسرکان، جملات زیبا وشعر عرفانی ونیایش، دلنوشته وشعر تویسرکان، دروغ و علت آن، چرا دیگران به ما دروغ میگویند،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : شنبه 11 خرداد 1392 | 03:10 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

شاید تجربه کرده باشید یا شنیده باشیدکه وقتی فردی گرسنه است خوابش نمیبرد واین شاید سیستم ایمنی بدن است که برای جلوگیری از به اغما رفتن واسیب مغزی اجازه نمیدهد انسان در ان وضعیت بخوابد ؛بنابراین وقتی شکم انسان گرسنه باشد حتی از خواب هم محروم میشود!چه رسد به رشد وکمال و...و نیازهای دیگر که همگی مانع کمال میشوند.آیا ما مسئولیتی در برابر این نوع بی خوابی ها نداریم؟!چند هزار انسان بر اثر گرسنگی نمیتوانند بخوابند؟! آیا به آنها فکر کرده ایم؟
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان/همدان، اجتماعی وفرهنگی تویسرکان، ادبی وهنری تویسرکان، جملات زیبا ونیایش وشعر عرفانی، دلنوشته ها وشعر تویسرکان، رابطه ی گرسنگی وکمال، به گرسنگان فکر کرده ایم،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : جمعه 10 خرداد 1392 | 11:29 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

دردم از یار است و درمان نیز هم

دل فـــدای اوشــدو جان نیز هـم

خواجه ی شیرازی حافظ

ای سـبوی غم بریز می ریز غم

کاندران غم میشوم من جام جم

آرمان همدانی تویسرکانی

با سلام به شما صاحب نظران واساتید گرامی در ادبیات به این کار چه میگویند؟لطفا راهنمایی بفرمایید
طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان.همدان، اجتماعی وفرهنگی تویسرکان، ادبی وهنری تویسرکان، جملات زیبا و نیایش تویسرکانی، شعر و دلنوشته تویسرکان، اقتدا کردن به شعر بزرگان، بیایید شعر بزرگان را بخوانیم،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : جمعه 10 خرداد 1392 | 12:10 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما