جان فدای مهــــر بی پروای اوست

من غلام درگـه مســــــتان دوست

آنچه را من می نویســم روز وشب

آرمان است قله اسـت یک آرزوست

با قلم عاشـــــق گــری من میکنم

بازی احساس هم یک جستجوست

 من چـه گـــــــــویم از ره یاران ویار

راه حق روشن تر از آن است؛دوست

پس تو  از این خوش سخن؛ناچیزدان

چشم پوش وازدلت نوش آن سبوست

که هر آنچه شرح گویم از وصـــــــال

موی هم شاید نباشــــد از چو پوست

ژرف بنگــــــر تو رها کـــــن سطح ما

راه حق؛پیوسته دل را شستشوست

پس نمیخواهــــم بخواهـــد کـس زمن

در عمل آن راه را؛خـــوش گفتگــوست

ما زگفـــتارش خوشـــــیم اکنون وحال

آتیه دور اســـت وپر از آرزوســـــــــت

شــاید این مرغ سخن هم یک شبی

پرگشـــــــــاید در عمل؛ رزاق اوست


طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: ادبی وشعرودل نوشته، شعر عرفانی، جملات زیبا، همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : سه شنبه 3 تیر 1393 | 08:50 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه شما

گاهی سخن چو سنگ بر دریا کوبیدن است بی اثر وزشت و فقط خویش را ازرده میسازد چون سخن سخن است و مطیع باد پس نیازی به پیرو و پیگیر ندارد چون باد خود پیرو و پیگیرجهت هاست است پس لازم است گاهی آواز خواندن؛خندیدن؛رقصیدن؛چرخیدن؛جنون وسرمستی از خاموشی وسکوت و سخت نگرفتن سخن وحمام یخ در زمستان وبستنی خوردن در برف وچای خوردن در ظهرکویر واستوا وخوابیدن در شب قطب وکشتی گرفتن با قاصدک ها وکوهنوردی در دریا ودف زدن وساز زدن  در مرگ و مرثیه در شادی و...
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، هذیان خاموشی، چرت وپرت و اسمان ریسمان بافتن، تویسرکان، جملات زیبا، بازی الفاظ!!،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : چهارشنبه 8 خرداد 1392 | 04:15 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
هرکسی نظم نویسد که نگردد شاعر

هرکسی بال وپری داشت نگـردد طایر

شاعــــری خوش سخنی نیست فقط

دل رنجیده وآگــــــاهی و جـانی طاهر
طبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی و فرهنگی، ادبی وهنری وشعر ودلنوشته، جملات زیبا، شاعرکیست؟، شاعری شرح معانی وحقیقت خواهد نه فقط طبع روان میخواهد، شاعر واقعی،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : چهارشنبه 1 خرداد 1392 | 02:35 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
چگونه دل دهم به کسی وقتی که تمام دلم را ربوده ای

چگونه شرح دهم غزلم را وقتی تو مطلع آن را سروده ایطبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان ؛تویسرکان، اجتماعی و فرهنگی، ادبی و شعر و دل نوشته، جملات زیبا، یارمن، دلبر من، عشق،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 | 09:42 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
بعضی افراد ما را متوقف می کنند و بعضی دیگر ما را سقوط میدهند

 وبعضی انســــــانها به ما آرامش میدهند اما برخی انسانها ما را به

حرکت وا میدارند با روح طوفانی شان در درون ما انقــــلابی جوشان

 پدید می آورند وکشــتی در گل مانده ی ما را که سالهاست شوق

دریا دارد ،حرکت میدهند ایشـــــان برایم مقدسند با اینکه گاهی تیغ

زبانشان سوزشی در قلـــــــب رخوتم ایجاد میکند اما بر قلب روشنم

 می افزایند هرچند آرامش دهـندگان چهره ی مقدس تری دارند ؛ اما

ایشان برایم مقدس ترند! اما نه آن مقدسی که نمیتوان از او سوالی

 پرسیدنه؛ونه آن مقـدسی که تنها زبان گـفتن دارد واز گوش شنیدن
 
مـــحروم است نه؛ونه آن مقدسی که به جای خدا بپرسـتم نه؛انسان

سالهاست که بت را شـــکسته است وفهمیده است مقدس حقیقی

تنها خداست بلکه ایشان از سایر انسانها اقدس ترندطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وشعر و دل نوشته، جملات زیبا، کدام انسانها مقدس ترند؟، انسان مقدس کدام است؟، دستان خداوند در زمین چه کسانی هستند؟،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 | 03:07 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
وقتی در گیر جلگه باشیم قله را نخواهیم دید

وقتی چشم به زمین دوخته باشیم آسمان راطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی و فرهنگی، ادبی وشعر و دل نوشته، جملات زیبا، وسعت نگاه، نگاه زیبا، آسمان و زمین جملات عرفانی،

تاریخ : یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 | 01:43 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
میدانم که هیچ نمی دانم اما بیش از این هم نمیخواهم بدانم !وقتی

که ظرف رنج از همین یک دانایی نزدیک به پرشدن است از طغیانش

 باید ترسیدطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی و فرهنگی، ادبی وشعر و دل نوشته، جملات زیبا، رنج دانستن ندانستن، آگاهی ممنوع!، وقتی که باید نداست!!،
دنبالک ها: لینک ما،

تاریخ : جمعه 27 اردیبهشت 1392 | 09:43 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
بخند وبکـــوب دف در مـــرگم

که من به لطف خدای دلبندم

یقین دل شـنو ونا امید مباش

که ازاین یقین دلم خرسندمطبقه بندی: اشعار ودل نوشـته های آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وشعر و دلنوشته، جملات زیبا، شعرعرفانی واجتماعی، یکی از بزرگترین گناهان نا امیدی از خداوند است، ایمان به رحمت وبخشش خداوند،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 | 03:43 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
پروردگارا

نعمت همیشه دادنی نیست !گاهی گرفتنیست!پس بگیر از من هر

آنچه که تو را از من می گیردوببخش بر من تشخیص و فهم این نعمت

بزرگ را تا دچار تردید و ناسپاسی نشوم
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی و فرهنگی، ادبی و هنری وشعر و دل نوشته، جملات زیبا، نیایش، یکی از بزرگترین نعمات خداوند، نعمت گرفتنی،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 | 12:45 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
وقتی نان مان دست کسی باشد یعنی بخشی از سرنوشت خود را به او سپرده ایم!!! پس در انتخاب نانوایمان دقت کنیم!!! وحواسمان باشد چه نانی ونان چه کسی را میخوریمطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان تویسرکان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی و شعر و دلنوشته، جملات زیبا، رابطه ی نان و سرنوشت، کیفیت نان مهم است نه نان،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 | 11:36 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
مگر میشود دید و دانست و رنج نبرد؟!وقتی داشتم سعی میکردم با پناه بردن به غذا خوردن برای دقایقی رنجهایم را فراموش کنم دیدن لخته های خون در گوشت مرغ پخته شده ای که پدرم با هزار خون دل خریده بود ومادرم با هزار زحمت پخته بود وتصور کسی که از این چند گرم خون سود میبرد اشتهایم راکور کرد و فهمیدم طمع هیچ مرزی ندارد حتی اگر خونخواری از طریق چند گرم خون مرغ باشد که البته سهم یک مرغ ما از خونخواری ایشان چند گرم است واگرنه سود کلانی از همین چندگرم ها نصیب مسئول این کار میشودطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان همدان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی وشعر، جملات زیبا، طمع کاری تا کجا، گوشت مرغ ولخته های خون، لخته ی خون چقدر بر وزن مرغها می افزاید،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 | 01:52 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
آموخته ام با پول میشود خانه خرید
ولی آشیانه نه.
رختخواب خرید ولی خواب نه.
ساعت خرید ولی زمان نه.
مقام خرید ولی احترام نه.
قلب خرید ولی عشق نه.
وقتی آدمای کوچیکو بزرگ میکنین...
هم اونا رو به اشتباه می اندازیم
هم خودمونو...

*چارلی چاپلین*

http://ahoo1372.blogfa.com/post/54
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: تویسرکان همدان، اجتماعی، فرهنگی ادبی، جملات زیبا، چارلی چاپلین، پول وجایگاه آن،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 | 12:57 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

اگر به یاد کسی هستیم ، این هنـر اوست ، نه هنر ما

فریدون فروغی
طبقه بندی: سخن بزرگان،
برچسب ها: تویسرکان همدان، اجتماعی وفرهنگی، ادبی واجتماعی، جملات زیبا، شعر زیبا، دوستی وعلت ان، یاد دوست وعلت حقیقی ان از نگاه فروغی،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : سه شنبه 24 اردیبهشت 1392 | 12:38 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
ما ازدواج می کنیم که تنها نباشیم؛ نه اینکه یقین کنیم که تنهاییم!طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان همدان، اجتماعی و جامعه، فرهنگی و ادبی، ازدواج، جملات زیبا، ازدواج وفلسفه ی ان، ازدواج و رابطه اش با تنهایی و تکامل،

تاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 | 02:15 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
در بسیاری از اشعار بزرگان زیبا رویان با صفاتی چون بی وفایی و...نکوهش شده اند آیا واقعا زیبا رویان از اندیشه ی زیبا محرومند؟طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان همدان، پایگاه اجتماعی، پایگاه فرهنگی وادبی، جملات زیبا، زیبا رویان در شعر بزرگان، آیا زیبلا رویان از اندیشه ی زیبا محرومند؟،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 | 01:06 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
چه تلخ است که این همه خوشتیپ خوش زبان بیکارند! و آن همه بد تیپ بد زبان بر کارند!طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: تویسرکان؛همدان، اجتماعی، فرهنگی وادبی، جملات زیبا، خوشتیپ ها و بد تیپ ها، رنج، بیکاری و عدالت،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 | 12:59 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

بهترین دارویی که تا به حال نوشیده ام در خواندن بوده است وبهترین 

شفایی که تا کنون یافته ام در نوشتن وبرخلاف بزرگان که کتاب را یار

 مهربان می نامند یار مهربانتر من دفتر است چون کتاب به من میگوید

 اما دفتر به من گوش میدهد ومرا میشنود به نظر شما آنکه میگوید

 مهربان تر است یا آنکه میشنود شما را؟!به نظر من کتاب یار مهربان

 است ودفتر یار مهربان تر! بنابراین بخوانیم تا بدانیم وبنویسیم تا بمانیم
طبقه بندی: دیـدگاه آرمان تویسرکانی، جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: بهترین دارو، بهترین شفا، تویسرکان، یار مهربان من، خواندن ونوشتن، فرهنگی، جملات زیبا،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 | 09:29 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
در کل؛ آدمها هر انسانی را که درک نکنند به او لقب دیوانه میدهند!!!طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: انسان آگاه یا انسان دیوانه، تویسرکان، دیوانه کیست، کوته فکری وبرچسب زنی، جملات زیبا، جمله فلسفی،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 | 06:44 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما

ای کاش کسی بود که می توانست علت بیرون زدن استخوانهای صورتم را درک کند و دلیل قدم زدن هایم را در نیمه شب بفهمدو فریادهای چشمم را بشنود وبه طوفانی که در دلم وزیدن گرفته است پی ببرد که من به همین درک کردن وفهمیدن وشنیدن وپی بردن قانع هستم
طبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: غربت، جملات زیبا، تویسرکان، تنهایی، رنج، خواندن کتاب وعوارض ان، هرچه کتر بدانیم زندگی راحت تری داریم،
دنبالک ها: لینک،

تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 | 04:34 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما
آموخته ام به چیزی که دل ندارد نباید دل بست


این جمله میتواند راهنمای ما درمسیر رشد وکمال در زندگی باشد از زمین گرفته تا آسمان از عشق گرفته تا مذهب از نگاه به جهان ومادیات گرفته تا نگاه به معنویات وایدئولوژی هاطبقه بندی: دیدگاه روشن وپردازش به مطالب بزرگان،
برچسب ها: عشق حقیقی، جملات زیبا، تویسرکان، جمله ای زندگی بخش، واژگان طلایی، سخن بزرگان،

تاریخ : یکشنبه 25 فروردین 1392 | 12:55 ب.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نگاه زیبای شما