آن قدر خوب باش که دیگران از فرط خوبیت نفرینت کنند و 

آن قدر ارزشمند که دیگران به خاطر از دست دادنت

 دچار حسرت شوند ودر کنار همه اینها محترم ؛

 تا هیچکس وقتی با خودش خلوت میکند

از تو کینه ای در دل نداشته باشد

 حتی زمانی که نمیتوانی کاری

 برای کسی انجام دهیطبقه بندی: جملات آرمـــان تویسرکانی،
برچسب ها: همدان؛تویسرکان؛ملایر؛نهاوند؛رزن؛میثم گنجی؛آرمان ایرانی همدانی تویسرکانی؛همدانی ؛تویسرکانی؛ ملایری؛رزنی؛ نهاوندی، جملات زیبا و قصار بزرگان و اجتماعی و فرهنگی و خداندو پروردگارا، شعر و دل نوشته عاشقانه و عشق و نثر و نیاش وعرفان و عرفانی تویسرکان، اجتماعی وهنری وادبی و فرهنگی و روانشناسی و جامعه شناسی و انسان شناسی تویسرکان و حیقوق نبی و میر رضی آرتیمانی و حبقوق نبی گردوی تویسرکان بهشت غرب، شاعران همدان وتویسرکان و نهاوند و رزن و ملایر وسرکان و فرسفج وقلعه ی کرزان وقلعه ی اشتران و گردنه ی سرابی و شاهزید وروستاهای تویسرکان، گاهی نفرینت می کنند به جرم خوب بودن!!!، نفرین فقط برای ظالمان نیست گاهی خوبان را به جرم خوب بودن نفرین میکنند،

تاریخ : یکشنبه 26 مرداد 1393 | 08:27 ق.ظ | نویسنده : آرمان تویسرکانی - نام: میثم گنجی | نظرات